Svētie Raksti
Mācība un Derības 2
iepriekšējais nākamais

2. nodaļa

Izvilkums no Džozefa Smita vēstures, kurā atstāstīti eņģeļa Moronija vārdi pravietim Džozefam Smitam Pravieša tēva mājās Mančestrā, Ņujorkas štatā, 1823. gada 21. septembra vakarā. Moronijs bija pēdējais garajā vēsturnieku rindā, kuri veidoja pierakstu, kas tagad pasaules priekšā ir pazīstams kā Mormona Grāmata. (Salīdziniet ar Maleahija 3:23–24; tāpat arī ar rakstvietām 27:9; 110:13–16 un 128:18.)

1, Elijam būs jāatklāj priesterība; 2–3, Solījumiem, kas doti tēviem, ir jātop iedēstītiem bērnu sirdīs.

1 Lūk, Es atklāšu jums priesterību, ar pravieša aElijas roku, pirms Tā Kunga blielās un šausmu pilnās dienas atnākšanas.

2 Un aviņš iedēstīs bērnu sirdīs bsolījumus, kas doti tēviem, un bērnu sirdis pievērsīsies saviem tēviem.

3 Ja tas tā nebūtu, visai zemei vajadzētu tikt pilnīgi iznīcinātai Viņa atnākšanā.