Svētie Raksti
Mācība un Derības 65
iepriekšējais nākamais

65. nodaļa

Atklāsme par lūgšanu, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 30. oktobrī.

1–2, Dieva valstības atslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un evaņģēlija lieta triumfēs; 3–6, Debesu Tūkstošgades valstība nāks un pievienosies Dieva valstībai uz zemes.

1 Klausieties un, rau, balss kā no kāda, kas sūtīts no augšienes, kas ir varens un spēcīgs, kas iet līdz zemes galiem, jā, kura balss ir uz cilvēkiem: aSagatavojiet Tam Kungam ceļu un taisiet taisnas Viņa takas.

2 Dieva avalstības batslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijs aizvelsies līdz zemes galiem kā cakmens, kas, atraisījies no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības, velsies, līdz tas būs dpiepildījis visu zemi.

3 Jā, balss, kas sauc: Sagatavojiet Tam Kungam ceļu, sagatavojiet Jēra amielastu, sagatavojieties bLīgavaiņa atnākšanai.

4 Lūdziet To Kungu, piesauciet Viņa svēto Vārdu, dariet zināmus Viņa brīnumainos darbus starp ļaudīm.

5 Piesauciet To Kungu, lai Viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās Cilvēka Dēls anāks lejā debesīs, btērpts Savas cgodības spožumā, lai satiktu Dieva dvalstību, kas ir nodibināta uz zemes.

6 Tādēļ lai Dieva avalstība izplatās, lai debesu bvalstība nāktu, lai Tu, ak Dievs, tiktu godināts kā debesīs, tā uz zemes, lai Tavi ienaidnieki tiktu pakļauti; jo cTev pieder slava, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.