Svētie Raksti
Titullapa
iepriekšējais nākamais

Pēdējo Dienu Svēto
Jēzus Kristus Baznīcas
Mācība un
Derības

kas ietver atklāsmes,
dotas pravietim Džozefam Smitam,
ar dažiem papildinājumiem
no viņa pēctečiem Baznīcas prezidijā

Izdevusi
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Soltleiksitijā, Jūtā, ASV