Svētie Raksti
Mācība un Derības 91
iepriekšējais nākamais

91. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 9. martā. Pravietis šajā laikā bija aizņemts ar Vecās Derības tulkošanu. Nonācis līdz to seno rakstu daļai, ko sauc par Apokrifiem, viņš jautāja Tam Kungam un saņēma šo norādījumu.

1–3, Apokrifi lielākoties ir pārtulkoti pareizi, bet satur daudzus cilvēku roku iestarpinājumus, kas nav patiesi; 4–6, Tie dod labumu tiem, kas ir Gara apgaismoti.

1 Patiesi tā saka jums Tas Kungs par aApokrifiem: Tajos ir ietvertas daudzas lietas, kas ir patiesas, un lielākoties tie ir pārtulkoti pareizi;

2 tajos ir ietvertas daudzas lietas, kas nav patiesas, kuras ir cilvēku roku iestarpinājumi.

3 Patiesi Es saku jums, ka nav nepieciešams, lai Apokrifi tiktu pārtulkoti.

4 Tādēļ, kurš tos lasa, lai tas asaprot, jo Gars pavēsta patiesību;

5 un kurš ir aGara apgaismots, gūs labumu no tiem;

6 un kurš nesaņem no Gara, nevar gūt labumu. Tādēļ nav nepieciešams, lai tie tiktu tulkoti. Āmen.