Svētie Raksti
Mācība un Derības 127
iepriekšējais nākamais

127. nodaļa

Vēstule no pravieša Džozefa Smita pēdējo dienu svētajiem Navū, Ilinoisas štatā, kura satur norādījumus attiecībā uz kristīšanos par mirušajiem, datēta Navū ar 1842. gada 1. septembri.

1–4, Džozefs Smits gavilē vajāšanās un bēdās; 5–12, Jātiek vestiem pierakstiem attiecībā uz kristīšanos par mirušajiem.

1 Tā kā Tas Kungs ir atklājis man, ka mani ienaidnieki gan Misūri, gan šajā štatā atkal mani vajā, un tā kā viņi vajā mani bez aiemesla, un nav pat vismazākās taisnības vai tiesas ēnas vai nokrāsas no viņu puses, ierosinot viņu lietas pret mani; un tā kā viņu pretenzijas ir balstītas uz vismelnākajiem meliem, es domāju, ka tas ir noderīgi un gudrība manī pamest šo vietu uz īsu laiku manai paša drošībai un šo ļaužu drošībai. Es gribētu teikt visiem tiem, ar ko man ir darīšanas, ka es atstāju savas lietas pārstāvjiem un lietvežiem, kuri kārtos visas darīšanas atbilstošā un pareizā veidā un skatīsies, lai mani parādi tiek dzēsti noteiktā laikā, atdodot īpašumu vai kā savādāk, kā lieta var prasīt vai kā apstākļi var atļaut. Kad es uzzināšu, ka vētra ir pāri, tad es atkal atgriezīšos pie jums.

2 Un runājot par abriesmām, kurām es esmu aicināts iziet cauri, tās liekas man tikai sīkums, tā kā bskaudība un cilvēka niknums ir bijuši mani parastie apstākļi visās manas dzīves dienās; un kāda iemesla pēc—tas nav saprotams, ja vien es nebiju cordinēts kopš pasaules radīšanas kādam labam nolūkam vai sliktam, kā jūs varat izvēlēties to nosaukt. Spriediet paši. Dievs zina visas šīs lietas, vai tās ir labas vai sliktas. Bet tomēr dziļš ir tas ūdens, kurā es esmu paradis peldēt. Tas viss ir kļuvis par manu otro dabu; un es jūtos līdzīgi Pāvilam—gavilēt dbēdās; jo līdz šai dienai manu tēvu Dievs ir atbrīvojis mani no tām visām un atbrīvos mani turpmāk, jo, skatieties un raugiet, es triumfēšu pār visiem saviem ienaidniekiem, jo Dievs Tas Kungs to ir sacījis.

3 Lai tādēļ visi svētie priecājas un ir ārkārtīgi līksmi; jo Israēla aDievs ir viņu Dievs, un Viņš nomērīs taisnīgu atlīdzību jeb algu pār visu viņu apspiedēju galvām.

4 Un vēl patiesi Tā saka Tas Kungs: Lai Mana atempļa darbs un visi darbi, ko Es esmu jums nolicis, tiktu turpināti un netiktu pārtraukti; un lai jūsu buzcītība un jūsu neatlaidība, un pacietība, un jūsu darbi tiek dubultoti, jūs nekādā ziņā nezaudēsit savu algu—saka Pulku Kungs. Un ja viņi jūs cvajā, tāpat viņi vajāja praviešus un taisnīgos cilvēkus, kas bija pirms jums. Par visu to ir alga debesīs.

5 Un vēl es dodu jums vārdu attiecībā uz akristīšanos par jūsu bmirušajiem.

6 Patiesi tā saka Tas Kungs uz jums par jūsu mirušajiem: Kad jebkurš no jums top akristīts par jūsu mirušajiem, lai ir bpierakstītājs, un lai viņš ir jūsu kristīšanu aculiecinieks; lai viņš dzird ar savām ausīm, lai viņš var liecināt par patiesību—saka Tas Kungs;

7 lai viss, kas ir jūsu pierakstos, tiktu apierakstīts debesīs; ko jūs bsaistāt uz zemes, būtu saistīts debesīs; ko jūs atraisāt uz zemes, būtu atraisīts debesīs;

8 jo Es grasos aatjaunot uz zemes daudzas lietas, kas piederas bpriesterībai—saka Pulku Kungs.

9 Un vēl, lai visi apieraksti ir kārtībā, lai tie tiktu likti Mana svētā tempļa arhīvos, lai tiktu turēti piemiņā no paaudzes paaudzē—saka Pulku Kungs.

10 Es teikšu visiem svētajiem, ka es vēlos, ar ārkārtīgi spēcīgu vēlēšanos, vērsties pie viņiem no tribīnes par kristīšanos par mirušajiem nākamajā sabatā. Bet tā kā tas nav manos spēkos to darīt, es rakstīšu Tā Kunga vārdu laiku pa laikam par šo lietu un sūtīšu jums to pa pastu, tāpat kā par daudzām citām lietām.

11 Es tagad pagaidām nobeidzu savu vēstuli laika trūkuma dēļ, jo ienaidnieki ir modri, un, kā teica Glābējs—nāk ašīs pasaules valdnieks, bet pār mani gan viņš nenieka nespēj.

12 Lūk, mana lūgšana Dievam ir, lai jūs visi tiktu izglābti. Un es parakstos—jūsu kalps Tai Kungā, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravietis un agaišreģis.

Džozefs Smits.