Mācība un Derības 125
  Footnotes
  Theme

  125. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Navū, Ilinoisas štatā, 1841. gada martā, attiecībā par svētajiem Aiovas teritorijā (History of the Church, 4. sēj. 311–312. lpp.).

  1–4, Svētajiem ir jāceļ pilsētas un jāpulcējas Ciānas stabos.

  1 Kāda ir Tā Kunga griba attiecībā uz svētajiem Aiovas teritorijā?

  2 Patiesi, tā saka Tas Kungs: Es saku jums, ja tie, kas asauc sevi Manā Vārdā un cenšas būt Mani svētie, ja viņi grib darīt Manu gribu un turēt Manas pavēles attiecībā uz tiem, lai viņi pulcējas kopā tajās vietās, ko Es tiem norādīšu ar Savu kalpu Džozefu, un ceļ pilsētas Manam Vārdam, lai viņi varētu sagatavoties tam, kas ir krātuvē nākamajam laikam.

  3 Lai viņi uzceļ pilsētu Manam Vārdam uz tās zemes pretim Navū pilsētai, un lai tās vārds tiek nosaukts aZarahemla.

  4 Un lai visi tie, kas nāk no austrumiem un rietumiem, un ziemeļiem, un dienvidiem, kam ir vēlēšanās tur dzīvot, ņem savu mantojumu tanī, tāpat kā aNešviles pilsētā vai Navū pilsētā un visos bstabos, ko Es esmu nozīmējis—saka Tas Kungs.