Svētie Raksti
Mācība un Derības 28


28. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada septembrī. Hairemam Peidžam, Baznīcas loceklim, bija kāds akmens, un viņš bija uzdevis, ka saņēmis atklāsmes ar tā palīdzību attiecībā uz Ciānas uzcelšanu un Baznīcas kārtību. Vairāki locekļi bija pievilti ar šiem nepatiesajiem apgalvojumiem, un pat Olivers Kauderijs bija aplami ietekmēts no tiem. Īsi pirms nozīmētās konferences Pravietis nopietni vaicāja To Kungu attiecībā par šo lietu, un sekoja šī atklāsme.

1–7, Džozefam Smitam ir noslēpumu atslēgas, un tikai viņš saņem atklāsmes Baznīcai; 8–10, Oliveram Kauderijam ir jāsludina lamaniešiem; 11–16, Sātans pievīla Hairemu Peidžu un deva tam viltus atklāsmes.

1 Lūk, Es saku tev, Oliver, ka tev tiks dots tas, ka tu tiksi baznīcas uzklausīts visās lietās, ko tu tiem mācīsi ar Mierinātāju, attiecībā uz atklāsmēm un pavēlēm, kuras Es esmu devis.

2 Bet, lūk, patiesi, patiesi Es saku tev, neviens netiks nozīmēts saņemt pavēles un atklāsmes šajā baznīcā, izņemot Manu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, jo viņš tās saņem tāpat kā Mozus.

3 Un tu būsi, tāpat kā Ārons, paklausīgs tam, ko Es došu viņam, lai uzticīgi, ar spēku un varu, paziņotu pavēles un atklāsmes baznīcai.

4 Un ja tu kādā brīdī tiec Mierinātāja vadīts runāt vai mācīt, vai katrreiz, kad ir pavēle baznīcai, tu vari to darīt.

5 Bet tu nerakstīsi pavēles veidā, bet kā gudrību;

6 un tev nebūs pavēlēt viņam, kurš ir tev priekšgalā un visas baznīcas priekšgalā;

7 jo Es esmu devis viņam atslēgas no noslēpumiem un atklāsmēm, kuras ir aizzīmogotas, līdz es nozīmēšu tiem citu viņa vietā.

8 Un tagad, lūk, Es saku tev, ka tev ir jāiet pie lamaniešiem un jāsludina tiem Mans evaņģēlijs; un kā viņi pieņems tavas mācības, tā tu veidosi Manu baznīcu viņu vidū; un tev būs atklāsmes, bet neraksti tās pavēles veidā.

9 Un tagad, lūk, Es saku tev, ka tas nav atklāts un neviens cilvēks nezina, kur Ciānas pilsēta tiks uzcelta, bet tas tiks dots vēlāk. Lūk, Es saku tev, ka tas būs pie robežas ar lamaniešiem.

10 Tu nepametīsi šo vietu, pirms beigsies konference; un Mans kalps Džozefs tiks nozīmēts būt par priekšsēdētāju konferencē ar tās balsi, un ko viņš sacīs tev, tu runāsi.

11 Un vēl, tu ņem savu brāli Hairemu Peidžu, viens pret vienu, un saki viņam, ka tas, ko viņš ir rakstījis no tā akmens, nav no Manis, un ka Sātans viņu ir pievīlis;

12 jo lūk, šīs lietas viņam nav tikušas nozīmētas, nedz arī tiks nozīmētas kādam no šīs baznīcas pretēji baznīcas derībām.

13 Jo visam ir jātiek darītam kārtībā un ar vispārēju vienprātību baznīcā, ar ticības lūgšanu.

14 Un tu palīdzēsi atrisināt visas šīs lietas, saskaņā ar baznīcas derībām, pirms tu dosies savā ceļojumā starp lamaniešiem.

15 Un no tā brīža, kad tu dosies, līdz tam laikam, kad tu atgriezīsies, tev tiks dots, kas tev ir jādara.

16 Un tev ir jāver sava mute visu laiku, sludinot Manu evaņģēliju ar prieka skaņu. Āmen.