Svētie Raksti
Mācība un Derības 4
iepriekšējais nākamais

4. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa tēvam, Džozefam Smitam, vecākajam, Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada februārī.

1–4, Drosmīga kalpošana glābj Tā Kunga kalpotājus; 5–6, Dievišķīgas īpašības dara tos atbilstošus kalpošanai; 7, Ir jātiecas pēc Dieva lietām.

1 Tagad lūk, abrīnumains darbs drīz sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Tāpēc, ak jūs, kas stājaties akalpībā Dievam, skatieties, lai jūs bkalpotu Viņam ar visu csirdi, spēku, prātu un izturību, lai jūs varētu stāvēt dnevainīgi Dieva priekšā pēdējā dienā.

3 Tāpēc, ja jums ir vēlēšanās kalpot Dievam, jūs esat aaicināti šim darbam;

4 jo lūk, adruvas jau ir baltas bpļaujai; un rau, tas, kas laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku, tas liek ckrātuvē to, ka viņš neiet bojā, bet nes glābšanu savai dvēselei;

5 un aticība, bcerība, cžēlsirdība un dmīlestība, ar eaci, vērstu tikai uz Dieva fgodību, padara viņus atbilstošus šim darbam.

6 Atcerieties: ticība, atikumība, atziņa, atturība, bpacietība, brālīga laipnība, dievbijība, žēlsirdība, cpazemība, duzcītība.

7 aLūdziet, un jūs saņemsit; klauvējiet, un jums taps atvērts. Āmen.