Svētie Raksti
Mācība un Derības 4
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

4. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa tēvam, Džozefam Smitam, vecākajam, Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada februārī.

1–4, Drosmīga kalpošana glābj Tā Kunga kalpotājus; 5–6, Dievišķīgas īpašības dara tos atbilstošus kalpošanai; 7, Ir jātiecas pēc Dieva lietām.

1 Tagad lūk, abrīnumains darbs drīz sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Tāpēc, ak jūs, kas stājaties akalpībā Dievam, skatieties, lai jūs bkalpotu Viņam ar visu csirdi, spēku, prātu un izturību, lai jūs varētu stāvēt dnevainīgi Dieva priekšā pēdējā dienā.

3 Tāpēc, ja jums ir vēlēšanās kalpot Dievam, jūs esat aaicināti šim darbam;

4 jo lūk, adruvas jau ir baltas bpļaujai; un rau, tas, kas laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku, tas liek ckrātuvē to, ka viņš neiet bojā, bet nes glābšanu savai dvēselei;

5 un aticība, bcerība, cžēlsirdība un dmīlestība, ar eaci, vērstu tikai uz Dieva fgodību, padara viņus atbilstošus šim darbam.

6 Atcerieties: ticība, atikumība, atziņa, atturība, bpacietība, brālīga laipnība, dievbijība, žēlsirdība, cpazemība, duzcītība.

7 aLūdziet, un jūs saņemsit; klauvējiet, un jums taps atvērts. Āmen.