Svētie Raksti
Mācība un Derības 96


96. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam 1833. gada 4. jūnijā Kērtlandē, Ohaio štatā, kas parāda Ciānas pilsētas jeb staba kārtību kā paraugu svētajiem Kērtlandē. Tajā laikā notika augsto priesteru konference, un pārdomu galvenais temats bija noteiktu zemju pārvaldīšana, kas pazīstamas kā Frenča ferma, kas piederēja Baznīcai netālu no Kērtlandes. Tā kā konference nevarēja vienoties, kura pārziņā būs ferma, visi piekrita jautāt par to Tam Kungam.

1, Ciānas Kērtlandes stabam ir jākļūst stipram; 2–5, Bīskapam ir jāsadala mantojums svētajiem; 6–9, Džonam Džonsonam ir jākļūst par Apvienotā ordeņa locekli.

1 Lūk, Es saku jums, šeit ir gudrība, ar ko jūs varat zināt, kā rīkoties attiecībā uz šo lietu, jo tas ir nepieciešams Manī, lai šis stabs, ko Es esmu izveidojis Ciānas spēkam, taptu stiprs.

2 Tādēļ lai Mans kalps Ņūels K. Vitnijs rūpējas par šo vietu, kas ir tikusi nosaukta jūsu vidū, uz kuras Es esmu nodomājis uzcelt Savu svēto namu.

3 Un vēl, lai tā tiek sadalīta gabalos, atbilstoši gudrībai, to labumam, kuri meklē mantojumu, kā tas padomē tiks noteikts jūsu starpā.

4 Tādēļ pievērsiet uzmanību, lai jūs parūpētos par šo lietu un to daļu, kas ir nepieciešama Mana ordeņa labumam, nolūkā nest Manu vārdu cilvēku bērniem.

5 Jo lūk, patiesi Es saku jums, tas ir visnepieciešamākais Manī, lai Mans vārds ietu pie cilvēku bērniem ar nolūku padarīt maigākas cilvēku bērnu sirdis jūsu labumam. Patiesi tā. Āmen.

6 Un vēl, patiesi Es saku jums, tā ir gudrība un tas ir nepieciešams Manī, lai Mans kalps Džons Džonsons, kura ziedojumu Es esmu pieņēmis un kura lūgšanas Es esmu izdzirdējis, kuram Es dodu mūžīgās dzīves solījumu, ciktāl viņš tur Manas pavēles no šī brīža—

7 jo viņš ir Jāzepa pēctecis un to svētību un solījumu, kas doti viņa tēviem, līdzdalībnieks—

8 patiesi Es saku jums, tas ir nepieciešams Manī, lai viņš kļūtu šī ordeņa loceklis, lai viņš varētu palīdzēt nest Manu vārdu cilvēku bērniem.

9 Tādēļ jūs ordinēsiet viņu šajā svētībā, un viņš uzcītīgi tieksies noņemt visus apgrūtinājumus, kas ir uz to namu, nosauktu jūsu vidū, lai viņš tur varētu dzīvot. Patiesi tā. Āmen.