Svētie Raksti
Mācība un Derības 73


73. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 10. janvārī. Kopš pagājušā decembra sākuma Pravietis un Sidnijs bija iesaistīti sludināšanā, un šādā veidā daudz bija paveikts nelabvēlīgo jūtu mazināšanai, kas bija radušās pret Baznīcu (skat. 71. nodaļas ievadu).

1–2, Elderiem ir jāturpina sludināt; 3–6, Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam ir jāturpina tulkot Bībeli, līdz tā tiks pabeigta.

1 Jo patiesi, tā saka Tas Kungs, ir noderīgi Manī, lai aviņi turpinātu, sludinot evaņģēliju un pārliecinot draudzēs apgabalos visapkārt, līdz konferencei;

2 un tad, lūk, tas tiks tiem darīts zināms ar konferences abalsi, viņu dažādie norīkojumi.

3 Tagad patiesi Es saku jums, Mani kalpi, Džozef Smit, jaunākais, un Sidnij Rigdon—saka Tas Kungs—ir anepieciešams atkal btulkot;

4 un, ciktāl tas ir iespējams, sludināt apgabalos visapkārt līdz konferencei; un pēc tam ir nepieciešams turpināt tulkošanas darbu, līdz tas būs pabeigts.

5 Un lai tas ir par paraugu elderiem līdz nākamajām zināšanām, kā tas ir rakstīts.

6 Tagad Es nedodu jums vairāk šoreiz. aApjoziet savus gurnus un esiet prātīgi. Patiesi tā. Āmen.