Svētie Raksti
Mācība un Derības 92


92. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 15. martā. Atklāsmē ir doti norādījumi Frederikam G. Viljamsam, kurš nesen bija ticis iecelts par padomnieku Džozefam Smitam, attiecībā uz viņa pienākumiem Apvienotajā uzņēmumā (skat. 78. un 82. nodaļas ievadu).

1–2, Tas Kungs dod pavēli attiecībā uz uzņemšanu Apvienotajā ordenī.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs: Es dodu aApvienotajam ordenim, izveidotam atbilstoši agrāk dotai pavēlei, atklāsmi un pavēli attiecībā uz Savu kalpu Frederiku G. Viljamsu, ka jūs pieņemsit viņu šajā ordenī. Ko Es saku vienam, Es saku visiem.

2 Un vēl, Es saku tev, Mans kalp Frederik G. Viljams, tu būsi spēcīgs šī ordeņa loceklis; un ciktāl tu esi uzticīgs, turot visas iepriekšējās pavēles, tu tiksi svētīts uz mūžiem. Āmen.