Svētie Raksti
Mācība un Derības 51
iepriekšējais nākamais

51. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tompsonā, Ohaio štatā, 1831. gada 20. maijā. Šajā laikā svētie, pārceļoties no austrumu štatiem, sāka ierasties Ohaio, un kļuva nepieciešams veikt noteiktus sagatavošanas darbus viņu izvietošanai. Tā kā šis pasākums attiecās tieši uz bīskapa amatu, bīskaps Edvards Pārtridžs meklēja norādījumus attiecībā uz šo lietu, un Pravietis jautāja Tam Kungam.

1–8, Edvards Pārtridžs tiek nozīmēts vadīt namturību un īpašumus; 9–12, Svētajiem ir jārīkojas godīgi un jāsaņem vienādi; 13–15, Viņiem ir jābūt bīskapa krātuvei un jāpārvalda īpašumi atbilstoši Tā Kunga likumam; 16–20, Ohaio ir pagaidu sapulcēšanās vieta.

1 Klausieties Mani, saka Tas Kungs jūsu Dievs, un Es runāšu uz Savu kalpu aEdvardu Pārtridžu un došu viņam norādījumus; jo ir vajadzīgs, lai viņš saņemtu norādījumus, kā organizēt šos ļaudis.

2 Jo ir vajadzīgs, lai viņi tiktu organizēti atbilstoši Maniem alikumiem; ja savādāk, viņi tiks padzīti.

3 Tādēļ lai mans kalps Edvards Pārtridžs un tie, kurus viņš ir izraudzījis, pie kuriem Man labs prāts, izdala šiem ļaudīm viņu daļu, katram cilvēkam avienādi, atbilstoši viņa ģimenei, atbilstoši viņa apstākļiem un viņa vēlmēm, un bvajadzībām.

4 Un lai Mans kalps Edvards Pārtridžs, kad viņš izdalīs cilvēkam viņa daļu, dod viņam rakstu, kas nodrošinās viņam tā daļu, ka viņš to turēs, tieši šīs tiesības un šo mantojumu baznīcā, līdz viņš izdarīs pārkāpumu un ar baznīcas balsi, saskaņā ar baznīcas likumiem un aderībām, tiks uzskatīts par necienīgu piederēt pie baznīcas.

5 Un ja viņš izdarīs pārkāpumu un tiks uzskatīts par necienīgu piederēt pie baznīcas, viņam nebūs tiesību pretendēt uz to daļu, ko viņš ir veltījis bīskapam priekš Manas baznīcas nabagiem un trūkumcietējiem, tādēļ viņš nepaturēs dāvanu, bet viņam būs tiesības tikai uz to daļu, kas ir nodota viņam.

6 Un tā visam ir jātiek nodrošinātam asaskaņā ar zemes blikumiem.

7 Un lai tas, kas pieder šiem ļaudīm, tiek izdalīts šiem ļaudīm.

8 Un anauda, kas paliek šiem ļaudīm—lai šiem ļaudīm tiek norīkots pārstāvis paņemt bnaudu un nodrošināt uzturu un apģērbu, atbilstoši šo cilvēku vajadzībām.

9 Un lai katrs cilvēks rīkojas agodīgi un ir līdzīgs starp šiem ļaudīm, un saņem vienādi, lai jūs būtu bvienoti, patiesi kā Es esmu jums pavēlējis.

10 Un lai tas, kas pieder šiem ļaudīm, netiek paņemts un atdots tiem no acitas draudzes.

11 Tādēļ, ja cita draudze vēlas saņemt naudu no šīs draudzes, lai viņi atmaksā šai draudzei atpakaļ, atbilstoši tam, kā viņi vienosies;

12 un tas tiks darīts caur bīskapu vai pārstāvi, kas tiks nozīmēts ar baznīcas abalsi.

13 Un vēl, lai bīskaps izveido akrātuvi šai draudzei, un lai visas lietas, gan nauda, gan pārtika, kas ir vairāk, nekā bnepieciešams šo ļaužu vajadzībām, tiktu glabātas bīskapa rokās.

14 Un lai viņš arī pataupa sev savām paša vajadzībām un savas ģimenes vajadzībām, tā kā viņš būs nodarbināts, veicot šo darbu.

15 Un tā Es dāvāju šiem ļaudīm privilēģiju organizēties atbilstoši Maniem alikumiem.

16 Un Es iesvētu viņiem ašo zemi uz neilgu laiku, līdz Es, Tas Kungs, nodrošināšu viņus savādākā veidā un pavēlēšu viņiem aiziet no šejienes;

17 un tā stunda un tā diena nav tiem dota, tādēļ lai viņi rīkojas šajā zemē kā uz gadiem, un tas izrādīsies viņiem par labumu.

18 Lūk, tas būs par apiemēru Manam kalpam Edvardam Pārtridžam citās vietās, visās draudzēs.

19 Un kas tiek atrasts uzticīgs, taisns un gudrs apārvaldnieks, tas ieies sava Kunga bpriekā un tas iemantos mūžīgo dzīvi.

20 Patiesi Es saku jums, Es esmu Jēzus Kristus, kas anāk ātri, tanī bstundā, ko jūs nedomājat. Patiesi tā. Āmen.