Svētie Raksti
Mācība un Derības 120


120. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 8. jūlijā, kas dara zināmu desmitajā tiesā—kā minēts iepriekšējā atklāsmē 119. nodaļā—savāktā īpašuma izmantošanu.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs—laiks tagad ir pienācis, lai to izmantotu padome, kas sastāv no Manas baznīcas Augstākā prezidija un no bīskapa un viņa padomes, un no Manas Augstās padomes; un ar Manu paša balsi uz tiem—saka Tas Kungs. Patiesi tā. Āmen.

      • TAS IR desmito tiesu.