Mācība un Derības 120
  Footnotes
  Theme

  120. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 8. jūlijā, kas dara zināmu desmitajā tiesā—kā minēts iepriekšējā atklāsmē 119. nodaļā—savāktā īpašuma izmantošanu (History of the Church, 3 .sēj. 44. lpp.).

  1 Patiesi tā saka Tas Kungs—laiks tagad ir pienācis, lai ato izmantotu padome, kas sastāv no Manas baznīcas Augstākā Prezidija un no bīskapa un viņa padomes, un no Manas Augstās padomes; un ar Manu paša balsi uz tiem—saka Tas Kungs. Patiesi tā. Āmen.

  True