Svētie Raksti
Mācība un Derības 126
iepriekšējais nākamais

126. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Brigama Janga mājā, Navū, Ilinoisas štatā, 1841. gada 9. jūlijā. Šajā laikā Brigams Jangs bija divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.

1–3, Brigams Jangs tiek uzslavēts par saviem darbiem un turpmāk atbrīvots no ceļošanas uz ārzemēm.

1 Dārgais un ļoti mīļotais brāli aBrigam Jang, patiesi tā saka Tas Kungs uz tevi: Mans kalp Brigam, tas vairs netiek prasīts no tavas rokas pamest savu ģimeni kā iepriekš, jo tavi upuri Man ir pieņemami.

2 Es esmu sūtījis tevi astrādāt un pūlēties ceļojumos Manam Vārdam.

3 Es tādēļ pavēlu tev izsūtīt Manu vārdu un īpaši rūpēties par savu aģimeni no šī laika turpmāk un mūžīgi. Āmen.