Svētie Raksti
Mācība un Derības 55
iepriekšējais nākamais

55. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Viljamam V. Felpsam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 14. jūnijā. Viljams V. Felpss, iespiedējs, un viņa ģimene bija tikko ieradušies Kērtlandē, Ohaio štatā, un Pravietis meklēja pie Tā Kunga ziņas attiecībā uz viņu.

1–3, Viljams V. Felpss tiek aicināts un izraudzīts, lai taptu kristīts, ordinēts par elderu un sludinātu evaņģēliju; 4, Viņam arī ir jāraksta grāmatas bērniem Baznīcas skolās; 5–6, Viņam ir jādodas uz Misūri, kas būs viņa darba vieta.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs tev, Mans kalp Viljam, jā, patiesi visas azemes Kungs, tu tiec aicināts un izraudzīts; un pēc tam, kad tu būsi bkristīts ar ūdeni, ja tu to darīsi ar aci, vērstu tikai uz Manu godību, tev tiks piedoti tavi grēki, un tu saņemsi Svēto Garu caur croku uzlikšanu;

2 un tad tu tiksi ordinēts ar Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, roku būt par elderu šai baznīcā, lai sludinātu grēku nožēlošanu un grēku apiedošanu caur kristīšanos Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēla, Vārdā.

3 Un tiem, kam tu uzliksi Savas rokas, ja viņi būs nožēlas pilni Manā priekšā, tev būs spēks dot Svēto Garu.

4 Un vēl, tu tiksi ordinēts, lai palīdzētu Manam kalpam Oliveram Kauderijam veikt iespiešanas darbu un atlasīt, un rakstīt agrāmatas skolām šajā baznīcā, lai mazie bērni arī varētu saņemt norādījumus Manā priekšā, kā Man labpatīk.

5 Un vēl, patiesi Es saku tev, šī iemesla dēļ tu dosies ceļā ar Maniem kalpiem Džozefu Smitu, jaunāko, un Sidniju Rigdonu, lai jūs tiktu aiedēstīti jūsu mantojuma zemē darīt šo darbu.

6 Un vēl, lai Mans kalps Džozefs Koe arī dodas ceļā ar viņiem. Pārējais tiks darīts zināms vēlāk, tā kā Es gribēšu. Āmen.