Mācība un Derības 47
  Footnotes
  Theme

  47. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā 1831. gada 8. martā (History of the Church, 1. sēj., 166. lpp.). Pirms tam Olivers Kauderijs bija darbojies kā Baznīcas vēsturnieks un pierakstītājs. Džons Vitmers nebija tiecies pēc vēsturnieka amata, bet, ticis lūgts kalpot šai amatā, viņš bija teicis, ka viņš paklausīs Tā Kunga gribai šai jautājumā. Viņš jau bija kalpojis kā Pravieša sekretārs, pierakstot daudzas no atklāsmēm, kas tika saņemtas Faijetas apgabalā, Ņujorkas štatā.

  1–4, Džons Vitmers tiek nozīmēts vest Baznīcas vēsturi un rakstīt Pravietim.

  1 Lūk, ir noderīgi Manī, lai Mans kalps Džons rakstītu un vestu pastāvīgu avēsturi, un palīdzētu tev, Mans kalp Džozef, pārrakstot visu, kas tev tiks dots, līdz viņš tiks aicināts tālākiem pienākumiem.

  2 Vēl patiesi Es saku tev, ka viņam būs arī pacelt savu balsi sanāksmēs, kad vien tas būs noderīgi.

  3 Un vēl, Es saku tev, ka viņš tiks nozīmēts pastāvīgi vest baznīcas pierakstus un vēsturi, jo Oliveru Kauderiju Es esmu iecēlis citā amatā.

  4 Tādēļ tas tiks dots viņam ar aMierinātāju, tik daudz, cik viņš ir uzticīgs, rakstīt šīs lietas. Patiesi tā. Āmen.