Svētie Raksti
Mācība un Derības 22


22. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Mančestrā, Ņujorkas štatā, 1830. gada 16. aprīlī. Šī atklāsme tika dota Baznīcai kā sekas tam, ka daži, kuri iepriekš bija tikuši kristīti, vēlējās pievienoties Baznīcai bez atkārtotas kristīšanas.

1, Kristīšana ir jauna un mūžīga derība; 2–4, Ir vajadzīga atbilstoši pilnvarota kristīšana.

1 Lūk, Es saku jums, ka visas avecās derības Es esmu licis atmest ar šo lietu; un šī ir bjauna un mūžīga derība, patiesi tā, kas bija kopš sākuma.

2 Tādēļ, kaut arī cilvēks būtu kristīts simtiem reižu, tas viņam neko nedod, jo jūs nevarat ieiet pa šaurajiem vārtiem ar Mozus alikumu, nedz ar saviem bnedzīvajiem darbiem.

3 Jo tas ir jūsu nedzīvo darbu dēļ, ka Es esmu licis uzcelt Man šo pēdējo derību un šo baznīcu, tāpat kā senās dienās.

4 Tādēļ ieejiet pa avārtiem, kā Es esmu pavēlējis, un bnecentieties dot padomu jūsu Dievam. Āmen.