Mācība un Derības 87
  Footnotes
  Theme

  87. nodaļa

  Atklāsme un pravietojums par karu, dots caur Pravieti Džozefu Smitu 1832. gada 25. decembrī (History of the Church, 1. sēj. 301–302. lpp.). Šī nodaļa tika saņemta laikā, kad brāļi pārdomāja un sprieda par āfrikāņu verdzību Amerikas kontinentā un cilvēku bērnu verdzību visā pasaulē.

  1–4, Tiek pareģots karš starp Ziemeļu štatiem un Dienvidu štatiem; 5–8, Lielas nelaimes kritīs pār visiem zemes iedzīvotājiem.

  1 Patiesi, tā saka Tas Kungs attiecībā par kariem, kas drīz notiks, sākoties ar aDienvidkarolīnas sacelšanos, kuri galu galā beigsies ar daudzu dvēseļu nāvi un bēdām;

  2 un pienāks laiks, kad akarš tiks izliets pār visām tautām, sākot ar šo vietu.

  3 Jo lūk, Dienvidu štati atdalīsies pret Ziemeļu štatiem, un Dienvidu štati sauks citas tautas, pat Lielbritānijas tautu, kā tā tiek saukta, un viņi sauks arī citas tautas, lai aizstāvētos pret citām tautām; un tad akarš tiks izliets pār visām tautām.

  4 Un notiks pēc daudzām dienām, avergi sacelsies pret saviem kungiem, kas tiks sakārtoti ierindā un apmācīti karam.

  5 Un notiks arī, ka atlikušie, kas paliks tai zemē, paši sakārtosies ierindā un kļūs ļoti nikni, un sagādās citticībniekiem sāpīgas ciešanas.

  6 Un tā, no zobena un asinsizliešanas zemes iedzīvotāji asēros; un no bbada un sērgas, un zemestrīcēm, un debesu pērkoniem, un stipriem un spilgtiem zibeņiem arī, zemes iedzīvotāji jutīs Visvarenā Dieva dusmas un sašutumu, un cpārmācības roku, līdz nolemtā iznīcināšana būs darījusi dgalu visām tautām;

  7 ka svēto un asvēto asins saucieni no zemes nonāks Tā Kunga bCebaota ausīs, lai atriebtu viņu ienaidniekiem.

  8 Tādēļ, apalieciet svētajās vietās un neizkustieties, līdz Tā Kunga diena nāks; jo lūk, tā nāks bātri, saka Tas Kungs. Āmen.