Svētie Raksti
Mācība un Derības 87


87. nodaļa

Atklāsme un pravietojums par karu, dots caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē vai netālu no tās, Ohaio štatā, 1832. gada 25. decembrī. Šajā laikā Amerikas Savienotajās Valstīs bija plaši izplatīti strīdi par verdzību un Dienvidkarolīnas štata anulētajiem federālajiem tarifiem. Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka „nesaskaņas, kas izcēlās starp tautām”, kļuva Pravietim „redzamākas … nekā tās bija iepriekš, kopš Baznīca uzsāka savu ceļojumu ārā no mežonīgā apvidus”.

1–4, Tiek pareģots karš starp Ziemeļu štatiem un Dienvidu štatiem; 5–8, Lielas nelaimes kritīs pār visiem zemes iedzīvotājiem.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs attiecībā par kariem, kas drīz notiks, sākoties ar Dienvidkarolīnas sacelšanos, kuri galu galā beigsies ar daudzu dvēseļu nāvi un bēdām;

2 un pienāks laiks, kad karš tiks izliets pār visām tautām, sākot ar šo vietu.

3 Jo lūk, Dienvidu štati atdalīsies pret Ziemeļu štatiem, un Dienvidu štati sauks citas tautas, pat Lielbritānijas tautu, kā tā tiek saukta, un viņi sauks arī citas tautas, lai aizstāvētos pret citām tautām; un tad karš tiks izliets pār visām tautām.

4 Un notiks pēc daudzām dienām, vergi sacelsies pret saviem kungiem, kas tiks sakārtoti ierindā un apmācīti karam.

5 Un notiks arī, ka atlikušie, kas paliks tai zemē, paši sakārtosies ierindā un kļūs ļoti nikni, un sagādās citticībniekiem sāpīgas ciešanas.

6 Un tā no zobena un asinsizliešanas zemes iedzīvotāji sēros; un no bada un sērgas, un zemestrīcēm, un debesu pērkoniem, un stipriem un spilgtiem zibeņiem arī, zemes iedzīvotāji jutīs Visvarenā Dieva dusmas un sašutumu, un pārmācības roku, līdz nolemtā iznīcināšana būs darījusi galu visām tautām;

7 ka svēto un svēto asins saucieni no zemes nonāks Tā Kunga Cebaota ausīs, lai atriebtu viņu ienaidniekiem.

8 Tādēļ palieciet svētajās vietās un neizkustieties, līdz Tā Kunga diena nāks; jo lūk, tā nāks ātri, saka Tas Kungs. Āmen.