Mācība un Derības 99
  Footnotes
  Theme

  99. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Džonam Murdokam, 1832. gada augustā Hiramā, Ohaio štatā. Kaut arī Mācības un Derību izdevumi, sākot ar 1876. gadu, ir uzskaitījuši šo atklāsmi kā saņemtu Kērtlandē, 1833. gada augustā, agrākie izdevumi un citi vēsturiskie ieraksti apstiprina šo pareizo informāciju.

  1–8, Džons Murdoks tiek aicināts sludināt evaņģēliju, un tie, kas pieņem viņu, pieņem To Kungu un iegūs žēlastību.

  1 Lūk, tā saka Tas Kungs Savam kalpam Džonam Murdokam: Tu tiec aicināts doties uz austrumu zemēm no nama uz namu, no ciemata uz ciematu un no pilsētas uz pilsētu, sludināt Manu mūžīgo evaņģēliju to iedzīvotājiem, avajāšanu un ļaundarības vidū.

  2 Un kas apieņem tevi, pieņem Mani; un tev būs spēks paziņot Manu vārdu Mana bSvētā Gara izpausmē.

  3 Un kas pieņem tevi a mazs bērns, pieņem Manu bvalstību; un svētīti ir tie, jo viņi iegūs cžēlastību.

  4 Un kas aatraidīs tevi, tiks Mana Tēva un Viņa nama atraidīts; un tev būs mazgāt savas bkājas slepenās vietās pa ceļam par liecību pret tiem.

  5 Un skaties un raugi, Es anākšu ātri, lai btiesātu, lai pārliecinātu visus par viņu bezdievīgajiem darbiem, ko tie ir darījuši pret Mani, kā tas ir rakstīts par Mani grāmatas sējumā.

  6 Un tagad, patiesi Es saku tev, ka nav nepieciešams, lai tu ietu, līdz tavi bērni nebūs apgādāti un laipni aizsūtīti pie bīskapa Ciānā.

  7 Un pēc nedaudziem gadiem, ja tu vēlēsies no Manis, tu arī varēsi iet uz labo zemi, lai pārvaldītu savu mantojumu;

  8 savādāk tu turpināsi sludināt Manu evaņģēliju, alīdz tu tiksi paņemts. Āmen.