Svētie Raksti
Mācība un Derības 111


111. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Sālemā, Masačūsetsas štatā, 1836. gada 6. augustā. Šajā laikā Baznīcas vadītāji bija smagos parādos sava kalpošanas darba dēļ. Izdzirdējuši, ka Sālemā tiem būs pieejama liela naudas summa, Pravietis, Sidnijs Rigdons, Hairams Smits un Olivers Kauderijs devās uz turieni no Kērtlandes Ohaio štatā, lai pārbaudītu šo apgalvojumu, pa ceļam sludinādami evaņģēliju. Brāļi nokārtoja vairākas Baznīcas lietas un sludināja. Kad kļuva redzams, ka nekāda nauda nav gaidāma, viņi atgriezās Kērtlandē. Dažas īpatnības, kas bija tā pamatā, atspoguļojas šīs atklāsmes izteikumos.

1–5, Tas Kungs gādā par Savu kalpu laicīgajām vajadzībām; 6–11, Viņš rīkosies žēlsirdīgi ar Ciānu un sagatavos visu nepieciešamo Savu kalpu labumam.

1 Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, neesmu neapmierināts, ka jūs devāties šajā ceļojumā, neskatoties uz jūsu neprātību.

2 Man ir daudz dārgumu šajā pilsētā priekš jums, Ciānas labumam, un daudz ļaužu šajā pilsētā, kurus Es sapulcināšu noliktajā laikā Ciānas labumam caur jūsu starpniecību.

3 Tādēļ ir nepieciešams, lai jūs iepazītos ar cilvēkiem šajā pilsētā, kā jūs tiksit vadīti un kā tas jums tiks dots.

4 Un notiks noteiktajā laikā, ka Es došu šo pilsētu jūsu rokās, lai jums būtu vara pār to tiktāl, ka viņi neatklās jūsu slepenos nodomus, un tās bagātības attiecībā uz zeltu un sudrabu būs jūsu.

5 Neuztraucieties par saviem parādiem, jo Es došu jums spēku tos samaksāt.

6 Neuztraucieties par Ciānu, jo Es rīkošos žēlsirdīgi ar to.

7 Uzkavējieties šajā vietā un apkārtējos apgabalos;

8 un tajā vietā, kur tā ir Mana griba, lai jūs uzkavētos galvenokārt, jums tiks dots zināt ar Mana Gara mieru un spēku, kas izlīs pār jums.

9 To vietu jūs varat dabūt īrējot. Un izvaicājiet cītīgi par vissenākajiem šīs pilsētas iedzīvotājiem un dibinātājiem;

10 jo priekš jums šajā pilsētā ir vairāk nekā viens dārgums.

11 Tādēļ esiet gudri kā čūskas un tomēr bez grēka; un Es sagatavošu visu jūsu labumam, tiklīdz jūs būsit spējīgi to saņemt. Āmen.

Drukāt