Svētie Raksti
Mācība un Derības 129
iepriekšējais nākamais

129. nodaļa

Pravieša Džozefa Smita norādījumi, doti Navū, Ilinoisas štatā, 1843. gada 9. februārī, kas dara zināmas trīs galvenās atslēgas, ar kurām var tikt atšķirta kalpojošo eņģeļu un garu patiesā daba.

1–3, Debesīs ir gan augšāmcēlušies, gan arī garīgie ķermeņi; 4–9, Tiek dotas atslēgas, ar kurām var noteikt vēstnešus no priekškara otras puses.

1 aDebesīs ir divu veidu būtnes, proti: beņģeļi, kas ir caugšāmcēlušās personas, ar ķermeņiem no miesas un kauliem—

2 piemēram, Jēzus sacīja: Aptaustait Mani un apskatait, jo garam nav amiesas un kaulu, kā jūs redzat Man esam.

3 Otrkārt, pilnību sasniegušo, ataisnīgo cilvēku bgari, to, kas nav augšāmcēlušies, bet iemanto to pašu godību.

4 Kad nāk vēstnesis teikdams, ka viņš ir vēstnesis no Dieva, sniedz viņam savu roku un lūdz viņu sarokoties ar tevi.

5 Ja viņš būs eņģelis, viņš to darīs, un tu sajutīsi viņa roku.

6 Ja viņš būs pilnību sasnieguša taisnīga cilvēka gars, viņš nāks savā godībā, jo tas ir vienīgais veids, kā viņš var parādīties—

7 lūdz viņam sarokoties ar tevi, bet viņš nekustēsies, tāpēc ka tas ir pretēji debesu kārtībai taisnīgam cilvēkam mānīties; bet viņš tomēr nodos savu vēstījumu.

8 Ja tas būs avelns kā gaismas eņģelis, kad tu palūgsi viņu sarokoties, viņš sniegs tev savu roku, un tu neko nejutīsi; tādējādi tu varēsi viņu atmaskot.

9 Šīs ir trīs galvenās atslēgas, ar ko tu vari zināt par jebkuru vadību, vai tā ir no Dieva.