Svētie Raksti
Mācība un Derības 69


69. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 11. novembrī. Atklāsmju apkopojums, ko bija domāts drīz publicēt, bija apstiprināts īpašā konferencē 1.–2. novembrī. 3. novembrī tam tika pievienota atklāsme, kas šeit parādās kā 133. nodaļa, vēlāk saukta par Pielikumu. Olivers Kauderijs jau iepriekš tika norīkots aiznest apkopoto atklāsmju un pavēļu manuskriptu uz Independenci Misūri štatā publicēšanai. Viņam arī bija jāpaņem līdzi nauda, kas bija saziedota Baznīcas uzcelšanai Misūri. Šajā atklāsmē tiek norādīts, lai Džons Vitmers pavada Oliveru Kauderiju, un Vitmeram tiek pavēlēts ceļot un apkopot vēsturiskos materiālus, pildot savu Baznīcas vēsturnieka un rakstveža aicinājumu.

1–2, Džonam Vitmeram ir jāpavada Olivers Kauderijs uz Misūri; 3–8, Viņam arī ir jāsludina un jāvāc, jāpieraksta un jāraksta vēsturiski dati.

1 Klausieties Mani, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, Mana kalpa Olivera Kauderija labad. Tā nav gudrība Manī, ka viņam tiktu uzticētas pavēles un nauda, kas viņam ir jāaiznes uz Ciānas zemi, ja vien kāds, kas būs patiess un uzticams, neies kopā ar viņu.

2 Tādēļ Es, Tas Kungs, gribu, lai Mans kalps Džons Vitmers ietu ar Manu kalpu Oliveru Kauderiju.

3 Un arī, lai viņš turpinātu rakstīt un veidot vēsturi par visām svarīgām lietām, ko viņš ievēros un zinās attiecībā uz Manu baznīcu.

4 Un arī, lai viņš pieņemtu padomu un palīdzību no Mana kalpa Olivera Kauderija un citiem.

5 Un arī, Maniem kalpiem, kas ir visapkārt zemē, ir jāsūta atskaites par viņu pārvaldījumu uz Ciānas zemi;

6 jo Ciānas zeme būs rezidence un vieta, lai saņemtu un darītu visas šīs lietas.

7 Tomēr lai Mans kalps Džons Vitmers ceļo daudzas reizes no vietas uz vietu un no draudzes uz draudzi, lai viņš vieglāk varētu iegūt zināšanas—

8 sludinādams un izskaidrodams, rakstīdams, norakstīdams, vākdams un iegūdams visu, kas noderēs baznīcai un jaunajām paaudzēm, kas uzaugs Ciānas zemē, lai tā piederētu tiem no paaudzes paaudzē, mūžīgi mūžos. Āmen.