Svētie Raksti
Mācība un Derības 131


131. nodaļa

Norādījumi no pravieša Džozefa Smita, doti Rāmusā, Ilinoisas štatā, 1843. gada 16. un 17. maijā.

1–4, Celestiālā laulība ir nepieciešama paaugstināšanai augstākajās debesīs; 5–6, Tiek izskaidrots, kā cilvēki tiek apzīmogoti mūžīgajai dzīvei; 7–8, Viss garīgais ir matērija.

1 aCelestiālajā godībā ir trīs debesis jeb pakāpes;

2 un tādā kārtā, lai iegūtu aaugstāko, cilvēkam ir jāstājas šajā priesterības kārtā [domājot bjauno un mūžīgo laulības derību];

3 un ja viņš nestājas, viņš to nevar iegūt.

4 Viņš var stāties citā, bet tas ir viņa valstības gals; viņam nevar būt apieauguma.

5 (17. maijs, 1843. gads) Stiprāks apravietojuma vārds nozīmē, ka cilvēks zina, ka viņš ir baizzīmogots cmūžīgajai dzīvei ar atklāsmi un pravietojuma garu caur svētās priesterības spēku.

6 Nav iespējams cilvēkam tikt aglābtam bneziņā.

7 Nav tādas lietas kā nemateriāla matērija. Viss agars ir matērija, bet tā ir smalkāka jeb tīrāka un var tikt atšķirta tikai ar btīrākām acīm;

8 mēs to nevaram redzēt; bet, kad mūsu ķermeņi tiks šķīstīti, mēs redzēsim, ka tas viss ir matērija.