Svētie Raksti
Mācība un Derības 40


40. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1831. gada 6. janvārī. Ievadot šīs atklāsmes pierakstu, Pravieša vēsturē ir teikts: „Kad Džeimss [Kovels] noraidīja Tā Kunga vārdu un atgriezās pie saviem iepriekšējiem principiem un cilvēkiem, Tas Kungs deva man un Sidnijam Rigdonam sekojošo atklāsmi” (skat. 39. nodaļu).

1–3, Bailes no vajāšanas un pasaulīgās rūpes izraisa evaņģēlija atraidīšanu.

1 Lūk, patiesi Es saku jums, ka Mana kalpa aDžeimsa Kovela sirds bija taisna Manā priekšā, jo viņš noslēdza derību ar Mani, ka viņš paklausīs Manam vārdam.

2 Un viņš auzņēma vārdu ar prieku, bet tūliņ Sātans kārdināja viņu; un bailes no bvajāšanas un pasaulīgās rūpes lika viņam cnoraidīt vārdu.

3 Tādēļ viņš lauza Manu derību, un tas paliek Manā ziņā rīkoties ar viņu, kā Man šķiet labi. Āmen.