Mācība un Derības 40
  Footnotes
  Theme

  40. nodaļa

  Atklāsme, dota Pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Faijetā, Ņujorkas štatā 1831. gada janvārī (History of the Church, 1. sēj., 145. lpp.). Ievadot šīs atklāsmes pierakstu, Pravietis rakstīja: „Kad Džeimss Kovills noraidīja Tā Kunga vārdu un atgriezās pie saviem iepriekšējiem principiem un cilvēkiem, Tas Kungs deva man un Sidnijam Rigdonam sekojošo atklāsmi” (History of the Church, 1. sēj., 145. lpp.).

  1–3, Bailes no vajāšanas un pasaulīgās rūpes izraisa evaņģēlija atraidīšanu.

  1 Lūk, patiesi Es saku jums, ka Mana kalpa aDžeimsa Kovilla sirds bija taisna Manā priekšā, jo viņš noslēdza derību ar Mani, ka viņš paklausīs Manam vārdam.

  2 Un viņš auzņēma vārdu ar prieku, bet tūliņ Sātans kārdināja viņu; un bailes no bvajāšanas un pasaulīgās rūpes lika viņam cnoraidīt vārdu.

  3 Tādēļ viņš lauza Manu derību, un tas paliek Manā ziņā rīkoties ar viņu, kā Man šķiet labi. Āmen.