Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 132


Luku 132

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa Illinoisissa ja kirjoitettiin muistiin 12. heinäkuuta 1843. Se koskee uutta ja ikuista liittoa, johon sisältyy avioliiton iankaikkisuus sekä pluraaliavioliiton periaate. Vaikka ilmoitus kirjoitettiin vuonna 1843, on ilmeistä, että eräät tähän ilmoitukseen sisältyvät periaatteet olivat profeetan tiedossa jo vuonna 1831. Ks. Virallinen julistus 1.

1–6 Korotus saavutetaan uuden ja ikuisen liiton kautta. 7–14 Tuon liiton ehdot esitetään. 15–20 Ihmisistä voi tulla jumalia selestisen avioliiton ja perheyksikön jatkumisen kautta. 21–25 Kaita ja kapea tie johtaa iankaikkisiin elämiin. 26–27 Laki pilkasta Pyhää Henkeä vastaan annetaan. 28–39 Lupaus iankaikkisesta lisääntymisestä ja korotuksesta on annettu profeetoille ja pyhille kaikkina aikoina. 40–47 Joseph Smithille on annettu voima sitoa ja sinetöidä maan päällä ja taivaassa. 48–50 Herra sinetöi hänen korotuksensa hänen päällensä. 51–57 Emma Smithiä neuvotaan olemaan uskollinen ja tosi. 58–66 Pluraaliavioliittoa säätelevät lait esitetään.

1 Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Joseph, että koska sinä olet pyytänyt minun kädestäni tietoa ja ymmärrystä siitä, miten minä, Herra, julistin syyttömiksi palvelijani Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin samoin kuin palvelijani Mooseksen, Daavidin ja Salomon, mitä tulee siihen periaatteeseen ja oppiin, jonka mukaan heillä oli monta vaimoa ja sivuvaimoa;

2 katso ja näe, minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja vastaan sinulle tähän asiaan.

3 Valmista sen tähden sydämesi vastaanottamaan ja noudattamaan ohjeita, jotka minä aion sinulle antaa, sillä kaikkien, joille tämä laki ilmoitetaan, on oltava sille kuuliaisia.

4 Sillä katso, minä ilmoitan sinulle uuden ja ikuisen liiton, ja ellette te pysy siinä liitossa, te olette tuomittuja, sillä kukaan ei voi tämän liiton hylättyään päästä minun kirkkauteeni.

5 Sillä kaikki, jotka haluavat saada siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, niin kuin on säädetty ennen maailman perustamista.

6 Ja mitä tulee uuteen ja ikuiseen liittoon, se säädettiin minun kirkkauteni täyteyttä varten, ja sen, joka saa sen täyteyden, täytyy ja tulee pysyä laissa, tai hänet tuomitaan, sanoo Herra Jumala.

7 Ja totisesti minä sanon teille, että tämän lain ehdot ovat nämä: Mitkään liitot, sopimukset, sitoumukset, velvoitteet, valat, lupaukset, teot, yhdistämiset, liittämiset tai odotukset, joita ei tehdä ja joihin ei astuta lupauksen Pyhän Hengen kautta ja joita lupauksen Pyhä Henki ei sinetöi hänen kauttaan, joka on voideltu, sekä ajaksi että koko iankaikkisuudeksi, eikä kaikkein pyhimmin ilmoituksen ja käskyn kautta, voideltuni välityksellä, jonka olen nimittänyt pitämään maan päällä hallussaan tämän voiman (ja minä olen nimittänyt palvelijani Josephin pitämään hallussaan tätä voimaa viimeisinä aikoina, ja maan päällä on kerrallaan vain yksi sellainen, jolle tämä valtuus ja tämän pappeuden avaimet on annettu), eivät ole voimassa kuolleista ylösnousemuksessa eivätkä sen jälkeen; sillä kaikki sopimukset, joita ei ole tehty tätä tarkoitusta varten, päättyvät ihmisten kuollessa.

8 Katso, minun huoneeni on järjestyksen huone, sanoo Herra Jumala, eikä epäjärjestyksen huone.

9 Hyväksynkö minä uhrin, sanoo Herra, jota ei ole uhrattu minun nimessäni?

10 Tai otanko minä vastaan teidän käsistänne sellaista, mitä en ole säätänyt?

11 Ja säädänkö minä teille mitään, sanoo Herra, muuten kuin lain kautta, niin kuin minä ja minun Isäni säädimme teille, ennen kuin maailma oli?

12 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja minä annan sinulle tämän käskyn – ettei kukaan pääse Isän luokse muuten kuin minun kauttani eli minun sanani kautta, joka on minun lakini, sanoo Herra.

13 Ja kaikki, mikä on maailmassa, olivatpa sen sitten perustaneet ihmiset, valtaistuimet tai herruudet tai vallat tai sellaiset, joilla on nimeä, mitä ne ovatkin, jotka eivät ole minun kauttani eivätkä minun sanani kautta, sanoo Herra, kukistetaan, eikä se pysy ihmisten kuoltua, ei ylösnousemuksessa eikä sen jälkeen, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

14 Sillä kaikki, mikä pysyy, on minusta, ja kaikki, mikä ei ole minusta, tulee järkkymään ja häviämään.

15 Sen tähden, jos mies ottaa vaimon maailmassa eikä ota häntä vaimoksi minun kauttani eikä minun sanani kautta, ja hän tekee liiton hänen kanssaan niin pitkäksi aikaa kuin mies on maailmassa ja vaimo hänen kanssaan, heidän liittonsa ja avioliittonsa eivät ole voimassa heidän kuoltuansa ja poistuttuansa maailmasta; sen tähden heitä ei sido mikään laki, kun he ovat poissa maailmasta.

16 Sen tähden, kun he ovat poissa maailmasta, he eivät ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi, vaan heidät määrätään taivaassa enkeleiksi, jotka enkelit ovat avustavia palvelijoita, jotka auttavat niitä, jotka ovat arvollisia paljon suurempaan, ylenpalttiseen ja iankaikkiseen kirkkauden määrään,

17 sillä nämä enkelit eivät pysyneet minun laissani; sen tähden he eivät voi enentyä vaan he pysyvät erillään ja yksinäisinä, vailla korotusta pelastuksen tilassaan iankaikkisesti, eivätkä vastedes ole jumalia vaan ovat Jumalan enkeleitä aina ja ikuisesti.

18 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jos mies ottaa vaimon ja tekee hänen kanssansa liiton ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi, eikä tätä liittoa solmita minun kauttani eikä sanani kautta, joka on minun lakini, eikä sitä sinetöi lupauksen Pyhä Henki sen kautta, jonka olen voidellut ja nimittänyt tähän valtuuteen, silloin se ei ole pätevä eikä voimassa, kun he ovat poissa maailmasta, koska heitä ei ollut yhdistetty minun kauttani, sanoo Herra, eikä minun sanani kautta; kun he ovat poissa maailmasta, niin sitä ei voida siellä hyväksyä, koska sinne on asetettu enkelit ja jumalat, joiden ohi he eivät voi kulkea; sen tähden he eivät voi periä minun kirkkauttani, sillä minun huoneeni on järjestyksen huone, sanoo Herra Jumala.

19 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies ottaa vaimon minun sanani kautta, joka on minun lakini, ja uuden ja ikuisen liiton kautta ja sen sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta, joka on voideltu ja jolle minä olen antanut tämän valtuuden ja tämän pappeuden avaimet, ja heille sanotaan: Te tulette esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa; ja jos se tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen jälkeen, seuraavassa ylösnousemuksessa; ja te peritte valtaistuimia, valtakuntia, ruhtinaskuntia ja valtoja, herruuksia, kaikki korkeudet ja syvyydet; silloin kirjoitettakoon Karitsan elämän kirjaan, että hän älköön tehkö murhaa vuodattamalla viatonta verta; ja jos te pysytte minun liitossani ettekä tee murhaa vuodattaen viatonta verta, niin tapahtuu kaikessa, niin kuin palvelijani on heille luvannut, ajassa ja kautta koko iankaikkisuuden, ja se on täysin voimassa, kun he ovat poissa maailmasta; ja he kulkevat ohi enkelien ja jumalien, jotka on sinne asetettu, korotukseensa ja kirkkauteensa kaikessa, niin kuin heidän päällensä on sinetöity, ja tämä kirkkaus on jälkeläisten täyteys ja jatkuminen aina ja ikuisesti.

20 Silloin he ovat jumalia, koska heillä ei ole loppua; sen tähden he ovat ikuisesta ikuiseen, koska heidän olemassaolonsa jatkuu; silloin he ovat kaiken yläpuolella, koska kaikki on heille alamaista. Silloin he ovat jumalia, koska heillä on kaikki valta, ja enkelit ovat heille alamaisia.

21 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ellette te pysy minun laissani, te ette voi saavuttaa tätä kirkkautta.

22 Sillä ahdas on se portti ja kapea se tie, joka vie korotukseen ja elämien jatkumiseen, ja harvat sen löytävät, koska te ette ota minua vastaan maailmassa ettekä tunne minua.

23 Mutta jos te otatte minut vastaan maailmassa, silloin te tunnette minut ja saatte korotuksenne, jotta tekin saatte olla siellä, missä minä olen.

24 Tämä on iankaikkiset elämät – tuntea ainoa viisas ja todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka hän on lähettänyt. Minä se olen. Ottakaa sen tähden vastaan minun lakini.

25 Avara on portti ja lavea tie, joka vie kuolemiin, ja monet menevät siitä sisälle, koska he eivät ota minua vastaan eivätkä pysy minun laissani.

26 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos mies ottaa vaimon minun sanani mukaan ja heidät sinetöidään lupauksen Pyhän Hengen kautta minun vahvistamallani tavalla, ja mies tai vaimo tekee minkä tahansa synnin tai uuden ja ikuisen liiton rikkomuksen tai pilkkaa Jumalaa jollakin tavalla, mutta elleivät he tee murhaa, jossa he vuodattaisivat viatonta verta, he tulevat kuitenkin esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja pääsevät korotukseensa; mutta heidät hävitetään lihassa ja jätetään Saatanan rusikoitaviksi lunastuksen päivään asti, sanoo Herra Jumala.

27 Pilkka Pyhää Henkeä vastaan, jota ei anneta anteeksi maailmassa eikä poissa maailmasta, on siinä, että te teette murhan, jossa te vuodatatte viatonta verta ja hyväksytte minun kuolemani, sen jälkeen kun olette ottaneet vastaan minun uuden ja ikuisen liittoni, sanoo Herra Jumala; ja se, joka ei pysy tässä laissa, ei voi mitenkään päästä minun kirkkauteeni, vaan hänet tuomitaan, sanoo Herra.

28 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja annan sinulle pyhän pappeuteni lain, jonka minä ja Isäni säädimme ennen kuin maailma oli.

29 Abraham sai kaiken, mitä hän saikin, ilmoituksen ja käskyn kautta, minun sanani kautta, sanoo Herra, ja on päässyt korotukseensa ja istuu valtaistuimellaan.

30 Abraham sai jälkeläisiään ja kupeidensa hedelmää koskevia lupauksia – ja hänen kupeistaan sinä, nimittäin palvelijani Joseph, olet – että he olisivat olemassa jatkuvasti niin kauan kuin he olisivat maailmassa; ja mitä tulee Abrahamiin ja hänen jälkeläisiinsä, poissa maailmasta he jatkaisivat olemassaoloaan; sekä maailmassa että poissa maailmasta he jatkaisivat olemassaoloaan yhtä lukemattomina kuin tähdet; eli jos te laskisitte rannan hiekan, ette voisi lukea heitä.

31 Tämä lupaus koskee teitäkin, koska te olette Abrahamista ja lupaus annettiin Abrahamille, ja tämän lain kautta jatkuvat minun Isäni teot, joissa hän kirkastaa itsensä.

32 Menkää siis ja tehkää Abrahamin tekoja; ottakaa vastaan minun lakini, niin te pelastutte.

33 Mutta ellette te ota vastaan minun lakiani, te ette voi saada Isäni lupausta, jonka hän antoi Abrahamille.

34 Jumala käski Abrahamia, ja Saara antoi Hagarin Abrahamille vaimoksi. Ja miksi Saara teki niin? Koska se oli laki, ja Hagarista ovat lähtöisin monet ihmiset. Sen tähden tämä oli, muun ohella, lupausten täyttymistä.

35 Oliko Abraham siis tuomion alainen? Totisesti minä sanon teille: Ei, sillä minä, Herra, käskin niin.

36 Abrahamia käskettiin uhraamaan poikansa Iisak, vaikka oli kirjoitettu: Älä tapa. Mutta Abraham ei kieltäytynyt, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

37 Abraham sai sivuvaimoja, ja he synnyttivät hänelle lapsia; ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, koska heidät annettiin hänelle ja hän pysyi minun laissani; samoin kuin Iisak ja Jaakob eivät myöskään tehneet mitään muuta kuin sitä, mitä heidän käskettiin tehdä; ja koska he eivät tehneet mitään muuta kuin sitä, mitä heidän käskettiin tehdä, he ovat päässeet korotukseensa lupausten mukaisesti ja istuvat valtaistuimilla eivätkä ole enkeleitä vaan ovat jumalia.

38 Myös Daavid sai monta vaimoa ja sivuvaimoa, niin myös Salomo ja Mooses, minun palvelijani, sekä monet muut palvelijani luomisen alusta tähän aikaan asti; eivätkä he tehneet syntiä missään, paitsi siinä, mitä he eivät saaneet minulta.

39 Daavidin vaimot ja sivuvaimot minä annoin hänelle Natanin, palvelijani, ja muiden profeettojen käden kautta, joilla oli tämän valtuuden avaimet; eikä hän tehnyt syntiä missään näistä minua vastaan, paitsi mitä tulee Uriaan ja tämän vaimoon; ja sen tähden hän lankesi korotuksestaan ja sai osansa; eikä hän peri heitä poissa maailmasta, sillä minä olen antanut heidät toiselle, sanoo Herra.

40 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja minä olen antanut sinulle, palvelijani Joseph, tehtävän ja palautan kaiken. Pyydä mitä tahdot, niin se annetaan sinulle minun sanani mukaan.

41 Ja koska sinä olet kysynyt aviorikoksesta, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos mies saa vaimon uudessa ja ikuisessa liitossa ja jos tämä on toisen miehen kanssa, enkä minä ole määrännyt tätä hänelle pyhän voitelun kautta, vaimo on tehnyt aviorikoksen ja hänet hävitetään.

42 Ellei vaimo ole uudessa ja ikuisessa liitossa, ja hän on toisen miehen kanssa, hän on tehnyt aviorikoksen.

43 Ja jos hänen miehensä on toisen naisen kanssa, ja mies oli valan alainen, mies on rikkonut valansa ja tehnyt aviorikoksen.

44 Ja jos nainen ei ole tehnyt aviorikosta vaan on viaton eikä ole rikkonut valaansa, ja hän tietää sen ja minä ilmoitan sen sinulle, palvelijani Joseph, silloin sinulla on valta, minun pyhän pappeuteni voimalla, ottaa hänet ja antaa hänet miehelle, joka ei ole tehnyt aviorikosta vaan on ollut uskollinen, sillä hänet pannaan paljon haltijaksi.

45 Sillä minä olen antanut sinulle pappeuden avaimet ja voiman, jolla minä palautan kaiken ja ilmoitan sinulle kaiken oikeaan aikaan.

46 Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että mitä sinä sinetöit maan päällä, se on sinetöity taivaassa; ja minkä sinä sidot maan päällä minun nimessäni ja minun sanani kautta, sanoo Herra, se on iankaikkisesti sidottu taivaissa; ja kenen synnit sinä annat anteeksi maan päällä, ne ovat anteeksiannetut iankaikkisesti taivaissa; ja kenen syntejä sinä et anna anteeksi maan päällä, niitä ei anneta anteeksi taivaassa.

47 Ja vielä, totisesti minä sanon: Kenet sinä siunaat, minä siunaan, ja kenet sinä kiroat, minä kiroan, sanoo Herra, sillä minä, Herra, olen sinun Jumalasi.

48 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Joseph, että mitä sinä annat maan päällä ja kenelle sinä annat jonkun maan päällä sanani kautta ja minun lakini mukaisesti, näitä muistetaan siunauksilla eikä kirouksilla, sekä minun voimallani, sanoo Herra, ja nämä ovat ilman tuomiota maan päällä ja taivaassa.

49 Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja olen kanssasi aina maailman loppuun asti ja kautta koko iankaikkisuuden; sillä totisesti minä sinetöin sinulle korotuksesi ja valmistan sinulle valtaistuimen Isäni valtakunnassa Abrahamin, isäsi, kanssa.

50 Katso, minä olen nähnyt uhrisi ja annan kaikki sinun syntisi anteeksi; minä olen nähnyt sinun uhrisi tehdessäsi kuuliaisesti sen, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä. Mene siis, niin minä valmistan sinulle pääsyn, niin kuin minä hyväksyin sen, että Abraham olisi uhrannut poikansa Iisakin.

51 Totisesti minä sanon sinulle: Minä annan käskyn palvelijattarelleni Emma Smithille, vaimollesi, jonka minä olen sinulle antanut, että hän pidättyisi eikä ottaisi vastaan sitä, mitä minä käskin sinua tarjoamaan hänelle, sillä minä tein niin, sanoo Herra, koetellakseni teitä molempia, samoin kuin minä koettelin Abrahamia, ja vaatiakseni teidän kädestänne uhrin liiton ja uhrauksen kautta.

52 Ja palvelijattareni Emma Smith ottakoon vastaan kaikki ne, jotka on annettu palvelijalleni Josephille ja jotka ovat hyveellisiä ja puhtaita minun edessäni; ja ne, jotka eivät ole puhtaita ja ovat sanoneet olevansa puhtaita, hävitetään, sanoo Herra Jumala.

53 Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja sinun tulee totella minun ääntäni; ja minä panen palvelijani Josephin paljon haltijaksi, sillä hän on ollut uskollinen vähässä, ja vastedes minä vahvistan häntä.

54 Ja minä käsken palvelijatartani Emma Smithiä jäämään palvelijani Josephin luokse ja liittymään häneen eikä kehenkään muuhun. Mutta ellei hän pysy tässä käskyssä, hänet hävitetään, sanoo Herra; sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja hävitän hänet, ellei hän pysy minun laissani.

55 Mutta ellei hän pysy tässä käskyssä, silloin palvelijani Joseph tehköön kaiken hänen hyväkseen niin kuin on sanonut; ja minä siunaan Josephin ja annan hänelle runsaasti jälkeläisiä ja annan hänelle satakertaisesti tässä maailmassa isiä ja äitejä, veljiä ja sisaria, taloja ja maita, vaimoja ja lapsia sekä iankaikkisten elämien kruunuja iankaikkisissa maailmoissa.

56 Ja vielä, totisesti minä sanon: Antakoon palvelijattareni palvelijalleni Josephille anteeksi hänen rikkomuksensa, niin silloin hän itse saa anteeksi rikkomuksensa, joissa hän on rikkonut minua vastaan, ja minä, Herra, sinun Jumalasi, siunaan hänet ja annan hänelle runsaasti jälkeläisiä ja saatan hänen sydämensä riemuitsemaan.

57 Ja vielä minä sanon: Palvelijani Joseph älköön päästäkö omaisuuttansa pois käsistään, jottei vihollinen tulisi ja hävittäisi häntä; sillä Saatana pyrkii hävittämään; sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja hän on minun palvelijani, ja katso ja näe, minä olen hänen kanssansa, kuten olin Abrahamin, sinun isäsi, kanssa aina hänen korotukseensa ja kirkkauteensa asti.

58 Nyt, mitä tulee pappeuden lakiin, siihen kuuluu monta asiaa.

59 Totisesti, jos minun Isäni on kutsunut miehen, niin kuin Aaronin, minun omalla äänelläni ja hänen äänellänsä, joka minut lähetti, ja minä olen antanut hänelle tämän pappeuden voiman avaimet, hän ei tee syntiä, tekipä hän mitä tahansa minun nimessäni ja minun lakini mukaan ja minun sanani kautta, ja minä julistan hänet syyttömäksi.

60 Älköön sen tähden kukaan syyttäkö palvelijaani Josephia, sillä minä julistan hänet syyttömäksi, sillä hän uhraa sen uhrin, jonka minä hänen rikkomustensa tähden vaadin hänen käsistänsä, sanoo Herra, teidän Jumalanne.

61 Ja vielä, mitä tulee pappeuden lakiin – jos kuka tahansa mies ottaa vaimoksi neitsyen ja haluaa ottaa vaimoksi toisen, ja ensimmäinen antaa suostumuksensa, ja jos hän ottaa vaimoksi toisen, ja he ovat neitsyitä eivätkä ole vannoneet valaa kenellekään muulle miehelle, silloin hänet julistetaan syyttömäksi; hän ei voi tehdä aviorikosta, sillä heidät on annettu hänelle; sillä hän ei voi tehdä aviorikosta sen kanssa, joka kuuluu hänelle eikä kenellekään muulle.

62 Ja jos hänelle annetaan kymmenen neitsyttä tämän lain mukaan, hän ei voi tehdä aviorikosta, sillä he kuuluvat hänelle, ja heidät on annettu hänelle; sen tähden hänet on julistettu syyttömäksi.

63 Mutta jos yksi tai joku näistä kymmenestä neitsyestä vaimoksi mentyään on toisen miehen kanssa, hän on tehnyt aviorikoksen ja hänet hävitetään; sillä heidät on annettu heidän miehelleen, jotta he lisääntyisivät ja täyttäisivät maan minun käskyni mukaan ja sen lupauksen täyttämiseksi, jonka Isäni antoi ennen maailman perustamista, sekä heidän korotuksekseen iankaikkisissa maailmoissa, jotta he voivat synnyttää ihmissieluja; sillä tässä jatkuu minun Isäni työ, jotta hänet kirkastettaisiin.

64 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos kenellä tahansa miehellä, joka pitää hallussaan tämän valtuuden avaimia, on vaimo ja hän opettaa hänelle minun pappeuteni lain, mitä tulee näihin asioihin, silloin hänen tulee uskoa ja tukea häntä, tai hänet hävitetään, sanoo Herra, teidän Jumalanne, sillä minä hävitän hänet; sillä minä teen nimeni suureksi kaikille niille, jotka ottavat vastaan minun lakini ja pysyvät siinä.

65 Sen tähden on laillista minun edessäni, jos vaimo ei ota vastaan tätä lakia, että mies ottaa vastaan kaiken, minkä minä, Herra, hänen Jumalansa, hänelle annan, koska vaimo ei uskonut eikä tukenut häntä minun sanani mukaisesti; ja silloin vaimosta tulee rikkoja; eikä miestä koske Saaran laki, hänen, joka tuki Abrahamia lain mukaan, kun minä käskin Abrahamia ottamaan Hagarin vaimoksi.

66 Ja nyt, mitä tähän lakiin tulee, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä ilmoitan sinulle enemmän tämän jälkeen; sen tähden tämä riittäköön tällä kertaa. Katso, minä olen Alfa ja Oomega. Aamen.