Joseph Smiths Oversættelse (JSO)
  Footnotes
  Theme

  Joseph Smiths Oversættelse (JSO)

  En revision, eller oversættelse, af den engelske King James’ bibel, som Joseph Smith påbegyndte i juni 1830. Gud havde befalet ham at foretage oversættelsen, og han betragtede det som en del af sit kald som profet.

  Skønt Joseph Smith var blevet færdig med størstedelen af oversættelsesarbejdet i juli 1833, vedblev han lige til sin død i 1844 med at foretage smårettelser, samtidig med at han arbejdede på at gøre manuskriptet klar til trykning. Skønt han udgav dele af oversættelsen, mens han levede, er det muligt, at han ville have foretaget flere ændringer, hvis han havde levet længe nok til at få udgivet hele værket. Den Reorganiserede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udgav den første udgave af Joseph Smiths inspirerede oversættelse i 1867. De har udgivet adskillige oplag siden da.

  Profeten lærte meget, mens han arbejdede med oversættelsen. Flere afsnit i Lære og Pagter blev modtaget som følge af oversættelsesarbejdet (såsom L&P 76; 77; 91 og 132). Herren gav endvidere Joseph specifikke anvisninger med hensyn til oversættelsen. Disse findes nedskrevet i Lære og Pagter (L&P 37:1; 45:60-61; 76:15-18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Moses’ Bog og Joseph Smith – Matthæusevangeliet, som nu findes i Den Kostelige Perle, er taget direkte fra Joseph Smiths bibeloversættelse.

  Joseph Smiths oversættelse har gengivet nogle af de tydelige og dyrebare ting, som ikke længere findes i Bibelen (1 Ne 13). Skønt den ikke er kirkens officielle bibel, rummer oversættelsen mange interessante oplysninger og giver en meget bedre forståelse af Bibelen. Den er også et vidnesbyrd om profeten Joseph Smiths guddommelige kald og mission.