Mindebog
    Footnotes
    Theme

    Mindebog

    En bog, som blev påbegyndt af Adam, og hvori der er nedskrevet en beretning om hans efterkommeres liv og levned. Betegnelsen omfatter også alle lignende bøger ført af profeter og trofaste medlemmer siden dengang. Adam og hans børn førte en mindebog, hvori de skrev ved inspirationens ånd, og en slægtsbog, som indeholdt et slægtsregister (Moses 6:5, 8). Sådanne optegnelser kan meget vel få betydning for vores endelige dom.