Lys, Kristi lys
    Footnotes

    Lys, Kristi lys

    Guddommelig energi, kraft eller påvirkning, som kommer fra Gud gennem Kristus og giver liv og lys til alting. Det er den lov, hvorved alt styres, både i himlen og på jorden (L&P 88:6-13). Det hjælper også mennesker til at forstå evangeliske sandheder og er med til at føre dem ind på den evangeliske sti, som fører til frelse (Joh 3:19-21; Joh 12:46; Alma 26:15; Alma 32:35; L&P 93:28-29, 31-32, 40, 42).

    Kristi lys må ikke forveksles med Helligånden. Kristi lys er ikke en person. Det er en kraft, som kommer fra Gud, og som bereder et menneske på at modtage Helligånden. Det er en påvirkning, som tilskynder alle mennesker til det gode (Joh 1:9; L&P 84:46-47).

    Samvittigheden er en af de måder, hvorpå Kristi lys kommer til udtryk. Samvittigheden hjælper et menneske til at skelne mellem rigtigt og forkert (Moro 7:16). Efterhånden som mennesker lærer evangeliet bedre at kende, bliver deres samvittighed mere fintfølende (Moro 7:12-19). Mennesker, som giver agt på Kristi lys, føres til Jesu Kristi evangelium (L&P 84:46-48).