Symbolik
    Footnotes
    Theme

    Symbolik

    Det at benytte noget som lignelse eller billede på noget andet. Symbolik i skrifterne gør brug af dagligdags genstande, begivenheder eller forhold som billede på en evangelisk grundsætning eller doktrin. For eksempel brugte profeten Alma fra Mormons Bog et frø som billede på Guds ord (Alma 32).

    Overalt i skrifterne brugte profeterne symbolik, når de forklarede om Jesus Kristus. Nogle af disse symboler er ceremonier og ordinancer (Moses 6:63), dyreofringer (Hebr 9:11-15; Moses 5:7-8), nadveren (JSO, Mark 14:20-24 [Tillæg]; Luk 22:13-20) og dåben (Rom 6:1-6; L&P 128:12-13). Mange bibelske navne er symbolske. Moseloven og ceremonierne i boligen i Det Gamle Testamente repræsenterede evige sandheder (Hebr 8-10; Mosi 13:29-32; Alma 25:15; Hel 8:14-15). Andre eksempler ses i Matt 5:13-16; Joh 3:14-15; Jakob 4:5; Alma 37:38-45.