Limhi
    Footnotes
    Theme

    Limhi

    En retfærdig mand fra Mormons Bog, som var konge over de nefitter, som boede i Nefis land. Han var søn af kong Noa (Mosi 7:7-9). Kong Limhi indgik en pagt om at tjene Gud (Mosi 21:32). Han førte sit folk ud af lamanitisk trældom og vendte tilbage til Zarahemla (Mosi 22).