Højpræst
  Footnotes
  Theme

  Højpræst

  Et embede i præstedømmet. I skrifterne tales der om »højpræster« i to betydninger: (1) et embede i det melkisedekske præstedømme, og (2) den præsiderende leder for det aronske præstedømme under Moseloven.

  Det er i den første betydning, at Jesus Kristus var den store højpræst. Adam og alle patriarkerne var også højpræster. I dag udgør tre præsiderende højpræster kirkens øverste præsidentskab og præsiderer over alle andre præstedømmebærere og medlemmer af kirken. Andre værdige mænd bliver efter behov ordineret til højpræster i kirken i dag. Højpræster kan kaldes, indsættes og ordineres til biskopper (L&P 68:19; 107:69-71).

  I den anden betydning af ordet blev den præsiderende leder for det aronske præstedømme under Moseloven kaldt højpræst. I den danske bibel bruges betegnelsen »ypperstepræst«. Dette embede gik i arv til den førstefødte søn i Arons slægt. Aron selv var den første højpræst af den aronske orden (2 Mos 28-29; 3 Mos 8; L&P 84:18).