Velsigne
  Footnotes
  Theme

  Velsigne

  At tildele nogen guddommelig gunst. Hvad som helst, der bidrager til reel lykke, trivsel og fremgang er en velsignelse.

  Alle velsignelser er baseret på evige love (L&P 130:20-21). Eftersom Gud ønsker, at alle hans børn skal opnå glæde i dette liv (2 Ne 2:25), skænker han dem velsignelser, når de adlyder hans befalinger (L&P 82:10), som svar på en bøn eller en præstedømmeordinance (L&P 19:38; 107:65-67) eller af nåde (2 Ne 25:23).

  En velkendt opremsning af velsignelser findes i saligprisningerne (Matt 5:1-12; 3 Ne 12:1-12).

  Generelt

  Velsignelse af børn