Studiehjælp
Glæde
forrige næste


Glæde

En tilstand af lykke som følge af et retfærdigt levned. Formålet med den jordiske tilværelse er for alle mennesker at kunne nyde glæde (2 Ne 2:22-25). En fuldstændig glæde opnås kun ved Jesus Kristus (Joh 15:11; L&P 93:33-34; 101:36).