Kors
    Footnotes
    Theme

    Kors

    Den trækonstruktion, som Jesus Kristus blev korsfæstet på (Mark 15:20-26). Mange mennesker i verden betragter det som et symbol på Kristi korsfæstelse og sonoffer, men Herren har indstiftet sit eget symbol på sin korsfæstelse og sit offer, nemlig nadverbrødet og -vandet (Matt 26:26-28; L&P 20:40, 75-79). I skrifterne er de, som tager deres kors op, dem, som elsker Jesus Kristus så højt, at de fornægter sig selv al ugudelighed og ethvert verdsligt begær og holder hans befalinger. (JSO, Matt 16:25-26 [Tillæg]).