Moses
  Footnotes
  Theme

  Moses

  Den profet fra Det Gamle Testamente, som førte israelitterne ud af fangenskab i Egypten. Han gav israelitterne et sæt love angående religion, dagligliv og kost, som Gud havde åbenbaret ham.

  Moses’ virke rakte ud over hans egen jordiske levetid. Joseph Smith forkyndte, at han sammen med profeten Elias viste sig på Forklarelsens Bjerg og overdrog præstedømmenøgler til Peter, Jakob og Johannes (Matt 17:3-4; Mark 9:4-9; Luk 9:30; L&P 63:21).

  Den 3. april 1836 viste Moses sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland i Ohio og overdrog dem nøglerne til Israels indsamling (L&P 110:11).

  Nutidig åbenbaring lærer os meget om Moses. Han nævnes ofte i Mormons Bog, og Lære og Pagter fortæller os en del om hans virke (L&P 84:20-26) og forklarer, at han modtog præstedømmet fra sin svigerfar Jetro (L&P 84:6).

  Nutidig åbenbaring bekræfter den bibelske beretning om hans virke blandt Israels børn og forsikrer os om, at han er forfatter til de fem bøger, som danner indledningen til Det Gamle Testamente (1 Ne 5:11; Moses 1:40-41).

  Moses’ Bog

  En bog i Den Kostelige Perle, som indeholder Joseph Smiths inspirerede oversættelse af de første syv kapitler af Første Mosebog.

  Kapitel 1 beskriver et syn, hvori Moses så Gud, der åbenbarede hele frelsesplanen for ham. Kapitlerne 2-5 rummer en beretning om skabelsen og menneskets fald. Kapitlerne 6-7 indeholder et syn om Enok og hans virke på jorden. Kapitel 8 indeholder et syn om Noa og vandfloden.

  De fem mosebøger

  De fem første bøger i Det Gamle Testamente er kendt som mosebøgerne. De bronzeplader, som Nefi tog fra Laban, indeholdt mosebøgerne (1 Ne 5:11).