Forklarelse
  Footnotes
  Theme

  Forklarelse

  En tilstand hvor et menneske midlertidigt er forandret, hvad angår udseende og karakter – det vil sige er hævet til et højere åndeligt stade – for at kunne udholde himmelske væseners nærhed og herlighed.

  Kristi forklarelse

  Peter, Jakob og Johannes så Herren blive herliggjort og forklaret. Frelseren havde tidligere lovet, at Peter skulle modtage Himmerigets nøgler (Matt 16:13-19; 17:1-9; Mark 9:2-10; Luk 9:28-36; 2 Pet 1:16-18). Ved denne betydningsfulde begivenhed overdrog Frelseren, Moses og Elias de lovede præstedømmenøgler til Peter, Jakob og Johannes. Med disse præstedømmenøgler havde apostlene magt til at fortsætte rigets værk efter Jesu himmelfart.

  Joseph Smith forklarede, at Peter, Jakob og Johannes også blev forklaret på Forklarelsens Bjerg. I et syn så de jorden, som den kommer til at se ud i sin kommende herliggjorte tilstand (L&P 63:20-21). De så Moses og profeten Elias, to forvandlede mennesker, og hørte Faderens stemme. Faderen sagde: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« (Matt 17:5).

  Forklarede væsener