Hosianna
    Footnotes
    Theme

    Hosianna

    Et hebraisk ord, som betyder »frels os«, og som anvendes ved lovprisning og bøn.

    Ved løvhyttefesten, hvor man fejrede, at Herren havde udfriet Israel og ført dem ind i det forjættede land, sang folket ordene fra Salme 118, mens de viftede med palmegrene. Ved Herrens indtog i Jerusalem råbte folkeskaren »Hosianna!« og bredte palmegrene ud, som Jesus kunne ride henover. Derved viste de, at de forstod, at Jesus var den samme Herre, som i fordums tid havde udfriet Israel (Sl 118:25-26; Matt 21:9, 15; Mark 11:9-10; Joh 12:13). Disse mennesker anerkendte, at Kristus var den længe ventede Messias. Ordet Hosianna er blevet en hyldest til Messias i alle tidsaldre (1 Ne 11:6; 3 Ne 11:14-17). Hosiannaråbet indgik i indvielsen af templet i Kirtland (L&P 109:79), og er nu en del af ceremonien, når vore dages templer indvies.