Studiehjælp
Døbe, dåb
forrige næste


Døbe, dåb

Ordet, der blev brugt i den originale græske tekst, betyder »at dyppe« eller »at nedsænke i vand«. Dåb ved nedsænkning i vandet af en, der har myndighed, er evangeliets første ordinance, og den er nødvendig for at kunne blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Forudsætningen for at modtage dåb er tro på Jesus Kristus og omvendelse. Dåben er først fuldendt, når man har modtaget Helligåndsgaven (2 Ne 31:13-14). Dåb med vand og med Ånden er nødvendig for, at et menneske kan komme ind i det celestiale rige. Adam var det første menneske, som blev døbt (Moses 6:64-65). Jesus blev også døbt for at opfylde al retfærdighed og vise vejen for hele menneskeheden (Matt 3:13-17; 2 Ne 31:5-12).

Eftersom ikke alle på jorden får mulighed for at antage evangeliet i dette liv, har Herren bemyndiget, at der kan udføres stedfortrædende dåb for afdøde. Således kan de, der modtager evangeliet i åndeverdenen, alligevel kvalificere sig til at komme ind i Guds rige.

En nødvendighed

Dåb ved nedsænkning i vand

Dåb til syndernes forladelse

Den rette myndighed

Dåbskrav

Dåbspagt

Dåb for afdøde

Spædbørn skal ikke døbes