Himlen
    Footnotes
    Theme

    Himlen

    Udtrykket himlen har to betydninger i skrifterne: (1) Det er det sted, hvor Gud bor, og de helliges fremtidige hjem (1 Mos 28:12; Sl 11:4; Matt 6:9). (2) Det er hvælvingen omkring jorden (1 Mos 1:1, 17; 2 Mos 24:10). Himlen er tydeligvis ikke paradis, som er et midlertidigt opholdssted for de trofaste ånder, som har levet og er døde på denne jord. Jesus besøgte paradis efter sin død på korset, men på tredjedagen fortalte han Maria, at han endnu ikke havde været hos sin Fader (Luk 23:39-44; Joh 20:17; L&P 138:11-37).