Titusbrevet
    Footnotes
    Theme

    Titusbrevet

    Mens Paulus for en tid var løsladt fra romersk fangenskab, skrev han et brev til Titus, som var på Kreta. Brevet behandler hovedsagelig spørgsmål vedrørende kirkens indre disciplin og organisation.

    Kapitel 1 indeholder Paulus’ hilsner samt retningslinjer og generelle krav til biskopper. Kapitlerne 2-3 indeholder generelle lærdomme og personlige budskaber til Titus om, hvordan han skulle behandle forskellige grupper inden for menigheden på Kreta. Paulus opfordrede de hellige til at overvinde umoral, at være ædruelige og trofaste og at gøre gode gerninger.