Isak
    Footnotes
    Theme

    Isak

    En patriark fra Det Gamle Testamente. Det, at Abraham og Sara fik ham i deres alderdom, var et mirakel (1 Mos 15:4-6; 17:15-21; 21:1-8). Abrahams villighed til at ofre Isak var et sindbillede på Gud og hans enbårne Søn (Jakob 4:5). Isak var arving til den abrahamske pagts velsignelser (1 Mos 21:9-12; 1 Ne 17:40; L&P 27:10).