Josef, Marias mand
    Footnotes
    Theme

    Josef, Marias mand

    Han var gift med Maria, som blev mor til Jesus. Josef nedstammede fra David (Matt 1:1-16; Luk 3:23-38) og boede i Nazaret. Han var forlovet med Maria. Lige inden de skulle giftes, fik Maria besøg af englen Gabriel, som fortalte, at hun var blevet udvalgt til at blive mor til Frelseren (Luk 1:26-35). Josef modtog også en åbenbaring om denne guddommelige fødsel (Matt 1:20-25).

    Maria var Jesu eneste jordiske forælder, eftersom Gud Faderen var hans far. Men jøderne betragtede Josef som Jesu far, og Jesus behandlede ham som sådan (Luk 2:48, 51). Ved drømme fra himlen blev Josef advaret og reddede derved den spæde Jesus ved at flygte til Egypten (Matt 2:13-14). Da Herodes var død, pålagde en engel Josef at vende tilbage til Israel med Kristusbarnet (Matt 2:19-23).