Romerbrevet
    Footnotes
    Theme

    Romerbrevet

    Et brev, som findes i Det Nye Testamente, og som Paulus skrev til de hellige i Rom. Han overvejede at tage til Jerusalem, hvilket ville være et farligt forehavende. Hvis han slap levende fra det, håbede han på at kunne tage til Rom bagefter. Brevet skulle til dels forberede de hellige i Rom på hans ankomst. Man kan også betragte det som en udtalelse om visse lærdomme, der havde hersket tvivl om, og som Paulus nu betragtede som endeligt fastslået.

    Kapitel 1 indeholder Paulus’ hilsner til romerne. Kapitlerne 2-11 omfatter adskillige udtalelser om tro, gerninger og nåde. Kapitlerne 12-16 indeholder praktiske lærdomme om kærlighed, pligt og hellighed.