Indledning
  Footnotes

  Indledning

  I Guide til Skrifterne gives der en nærmere beskrivelse af udvalgte lærdomme, principper, personer og steder, som omtales i Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle. Guiden kan være en hjælp i det personlige og familiens studium af skrifterne. Den kan være en hjælp, når man prøver at finde svar på spørgsmål om evangeliet, studerer emner fra skrifterne, forbereder taler og lektioner, og når man gerne vil styrke sin kundskab og sit vidnesbyrd om evangeliet.

  Guiden består af tre dele: (1) ordforklaringer, (2) uddrag af Joseph Smiths Oversættelse af Bibelen (JSO) og (3) kronologisk, kirkehistorisk oversigt, landkort og fotografier samt bibelske landkort og fotografier.

  1. Ordforklaringer. I denne del gives en kort uddybning af hvert emne samt de vigtigste skriftsteder om det pågældende emne. Før hver henvisning findes et kort citat fra eller sammendrag af skriftstedet. Henvisningerne er angivet i følgende rækkefølge: Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle.

  2. Uddrag af Joseph Smiths Oversættelse af Bibelen. I 1830 pålagde Herren profeten Joseph Smith at påbegynde en revision, eller oversættelse, af King James’ bibel. Formålet med profetens arbejde var at gengive nogle af de tydelige og dyrebare sandheder, som var gået tabt fra Bibelens oprindelige tekster. Han gjorde det meste af arbejdet færdig inden juli 1833, men indtil sin død i 1844 fortsatte han dog med at foretage ændringer, mens han gjorde manuskriptet klar til trykning. Skønt ikke hele værket blev gjort færdig– og det er heller ikke den bibel, som kirken officielt bruger– så rummer Josephs Smiths Oversættelse dog mange indblik i, hvad skrifterne betyder, og er en værdifuld hjælp til at forstå Bibelen. Nogle af de væsentligste ændringer er medtaget i Guide til Skrifterne. (Yderligere oplysninger findes i artiklen »Joseph Smiths Oversættelse (JSO)« i ordforklaringerne).

   Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bruger King James’ bibel som sin officielle engelske oversættelse. Den spillede en vigtig rolle i forbindelse med gengivelsen af evangeliet og har fortsat stor betydning i mange lande over hele verden.

  3. Kronologisk, kirkehistorisk oversigt, landkort og fotografier samt bibelske landkort og fotografier. Når man kender til geografien i de lande, der omtales i skrifterne, kan man bedre forstå begivenhederne fra skrifterne. I Guiden findes der 6 landkort over områder, som var af betydning i forbindelse med kirkens historie, 14 landkort over bibelske lande og 1 verdenskort. Man kan finde en bestemt lokalitet ved at slå op i registret for det sæt landkort, man er interesseret i. Registret angiver det relevante kort og stedets koordinater på det pågældende kort. De 18 kirkehistoriske og de 32 bibelske fotografier er ledsaget af en kort beskrivelse, som giver en bedre forståelse af bestemte begivenheder fra skrifterne.

   Den kronologiske, kirkehistoriske oversigt angiver datoer for begivenheder, som har betydning for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges genoprettelse og udvikling.

  Guiden indeholder også andre nyttige opslagsmuligheder, som kan være en hjælp, når man studerer skrifterne. Hvis man i ordforklaringerne slår op under »Jesus Kristus«, finder man en udtømmende liste over alle de emner, som rummer oplysninger, der er knyttet direkte til Frelseren og hans virke. Dette er den eneste artikel, som har en så omfattende liste, hvilket fremhæver Kristi betydning for hele menneskeheden. Derudover findes der under emnet »Kronologisk oversigt« en oversigt over de vigtigste begivenheder fra den periode, hvor Bibelen og Mormons Bog blev skrevet, med omtrentlige årstal. Artiklen »Evangelierne« indeholder en synopsis. I denne synopsis sammenstilles Frelserens lærdomme, som de findes i Matthæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet samt i åbenbaringer fra de sidste dage.