Indledning
  Footnotes
  Theme

  Guide til skrifterne

  I Guide til skrifterne gives der en nærmere beskrivelse af udvalgte lærdomme, principper, personer og steder, som omtales i Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle. Den oplister også de væsentligste skriftsteder, som du kan studere for hvert emne. Denne guide kan være en hjælp i ens personlige og i familiens studium af skrifterne. Den kan være en hjælp, når man prøver at finde svar på spørgsmål om evangeliet, studerer emner fra skrifterne, forbereder taler og lektioner, og når man gerne vil styrke sin kundskab og sit vidnesbyrd om evangeliet.

  Nedenstående diagram forklarer et eksempel på en artikel i Guide til skrifterne

  eksempel

  Jorden

  Den planet, som vi bor på, og som er skabt af Gud ved Jesus Kristus til brug for menneskene i deres jordiske prøvetid. Den skal til sidst blive herliggjort og ophøjet (L&P 77:1-2; 130:8-9). Jorden skal for evigt arves af dem, som har levet værdigt til at opnå en celestial herlighed (L&P 88:14-26). De skal nyde Faderens og Sønnens nærvær (L&P 76:62).

  Skabt til mennesket

  Joseph Smith jun

  Judas træstykke

  Opslagsordet står med fede bogstaver.

  Artiklen inkluderer en kort definition

  Nogle emner er delt op i underemner, som er anført med kursiv.

  Angivelser af skriftsteder, som letter forståelsen af definitionen, er anført i parentes.

  Nogle gange findes oplysningen om et bestemt emne ikke under det opslagsord, der er slået op på. Det kursiverede ord Se henviser til det opslagsord, hvorunder oplysningen findes.

  Nogle gange indeholder andre artikler oplysninger, som er relevante for det emne, du studerer. De kursiverede ord Se også henviser til disse beslægtede artikler.

  Angivelser af beslægtede skriftsteder er anført i parentes.

  Hver henvisning indledes med et kort citat fra skriftstedet eller et sammendrag af det.

  Det kursiverede ord Se (eller Se også) efterfulgt af et opslagsord og denne tankestreg viser, at oplysningen findes i et underemne, i dette tilfælde underemnet »Judas træstykke« under opslagsordet »Juda«.