Nye og evigtvarende pagt
    Footnotes
    Theme

    Nye og evigtvarende pagt

    Jesu Kristi evangeliums fylde (L&P 66:2). Den er ny, hver gang den åbenbares på ny efter en periode med frafald. Den er evigtvarende i den forstand, at den er Guds pagt, og at den har været gældende i enhver evangelisk uddeling, hvor folk har været villige til at modtage den. Den nye og evige pagt blev atter åbenbaret til mennesker på jorden af Jesus Kristus gennem profeten Joseph Smith. Den omfatter hellige ordinancer, som udføres ved præstedømmemyndighed – såsom dåb og tempelvielse – og som tilvejebringer menneskets frelse, udødelighed og evige liv. Når mennesker tager imod evangeliet og lover at holde Guds befalinger, lover Gud at give dem de velsignelser, som hører til hans nye og evige pagt.