Lukas
  Footnotes
  Theme

  Lukas

  Forfatteren til Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente. Han var en af Paulus’ rejseledsagere på missionsrejserne. Han var født af græske forældre og virkede som læge (Kol 4:14). Lukas var veluddannet. Han omtalte sig som en af Paulus’ rejseledsagere, efter at han havde sluttet sig til Paulus i Troas (ApG 16:10-11). Lukas var også sammen med Paulus i Filippi på dennes sidste rejse til Jerusalem (ApG 20:6), og de var sammen lige til ankomsten til Rom. Lukas var også sammen med Paulus under dennes andet fangenskab i Rom (2 Tim 4:11). Ifølge overleveringerne led han martyrdøden.

  Lukasevangeliet

  En beretning som Lukas skrev om Jesus Kristus og hans jordiske virke. Bogen Apostlenes Gerninger er en fortsættelse af Lukasevangeliet. Lukas har efterladt os en velskrevet beretning om Jesu virke, hvori han fremstiller Jesus som både jødernes og hedningernes frelser. Han skrev meget om Jesu lærdomme og gerninger. Lukasevangeliet er det eneste skrift, hvor vi finder beretningen om Gabriels besøg hos Zakarias og Maria (Luk 1); hyrdernes besøg hos den spæde Jesus (Luk 2:8-18); Jesu besøg i templet som tolvårig (Luk 2:41-52); kaldelsen og udsendelsen af de tooghalvfjerds (Luk 10:1-24); at Jesus svedte blod (Luk 22:44); Jesu samtale med røveren på korset (Luk 23:39-43) og om, at Jesus spiste et stykke fisk efter sin opstandelse (Luk 24:42-43).

  For en oplistning af de begivenheder i Frelserens liv, der beskrives i Lukasevangeliet henvises til Synopsis af evangelierne i tillægget.