Josef fra Arimatæa
    Footnotes
    Theme

    Josef fra Arimatæa

    Josef fra Arimatæa var medlem af Rådet. Han var en af Kristi disciple og en rig og trofast israelit, som ikke tog del i domfældelsen af Herren. Efter korsfæstelsen lod Josef Frelserens legeme svøbe i rent linned og lagde ham i sin egen gravhule (Matt 27:57-60; Mark 15:43-46; Luk 23:50-53; Joh 19:38-42).