Studiehjælp
Nøgler, præstedømmets
forrige næste


Nøgler, præstedømmets

Nøgler er retten til at præsidere, eller den magt, Gud overdrager mennesker, så de kan lede og styre Guds præstedømme på jorden. De præstedømmebærere, som kaldes til præsiderende stillinger, modtager nøgler fra dem, der står over dem i myndighed. Præstedømmebærere anvender kun præstedømmet inden for de rammer, som er udstukket af dem, der sidder inde med nøglerne. Kirkens præsident er den eneste person på jorden der besidder og er bemyndiget til at benytte alle præstedømmets nøgler (L&P 107:65-67, 91-92; 132:7).