Uddeling
    Footnotes
    Theme

    Uddeling

    En evangelisk uddeling er en tidsperiode, hvor Herren har mindst én bemyndiget tjener på jorden, som besidder det hellige præstedømmes nøgler.

    Adam, Enok, Noa, Abraham, Moses, Jesus Kristus, Joseph Smith og andre har hver især indledt en ny evangelisk uddeling. Når Herren organiserer en uddeling, bliver evangeliet åbenbaret på ny, således at de mennesker, som lever i den pågældende uddeling, ikke behøver at basere deres viden om frelsesplanen på tidligere uddelinger. Den uddeling, som blev påbegyndt af Joseph Smith, kendes som »tidernes fyldes uddeling«.