Forrådshus
    Footnotes
    Theme

    Forrådshus

    Det sted, hvor en biskop modtager, opbevarer og uddeler de offergaver, som kirkens medlemmer helliger til de fattige. Et forrådshus kan være stort eller lille alt efter forholdene. Trofaste hellige stiller deres talenter, færdigheder, materialer og penge til rådighed, så biskoppen kan drage omsorg for de trængende, når der er behov for det. Et forrådshus kan derfor ligge inde med en liste over tjenesteydelser, penge, fødevarer eller andre fornødenheder, som er til rådighed. Biskoppen forvalter forrådshuset og uddeler varer og tjenesteydelser alt efter behov og Åndens tilskyndelser (L&P 42:29-36; 82:14-19).